Destinatarios

As cinco actuacións que conforman CPInclúe van dirixidas aos seguintes centros docentes públicos:

1. Escolas de educación infantil.

2. Colexios rurais agrupados.

3. Centros de educación infantil e primaria.

4. Centros de educación primaria.

5. Centros de educación especial.

6. Centros públicos integrados.

7. Institutos de educación secundaria.

8. Centros integrados de formación profesional.

9. Centros públicos de educación e promoción de adultos.