Contacto

Servizo de Inclusión, Orientación e Convivencia

Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa

Consellería de Cultura, Educación , Formación Profesional e Universidades

Edificio Administrativo San Caetano s/n Bq. II - 2º Andar
15781 Santiago de Compostela

Enderezo electrónico:  fse.programaseducativos@edu.xunta.es

Teléfonos:

981 546 515 / 881 997 096 / 981 546 510