G2302009 Investiga. Docentes con pensamento crítico
16/11/2023 | 20:32
Esta é a primeira actividade formativa do itinerario de investigación. A actividade vai dirixida a profesorado de todos os niveis educativos que desexen adquirir un nivel competencial básico e desenvolverase en dúas sesións de 4 horas cada unha e máis 2 horas de traballo autónomo na aula virtual.
imaxe
10/10/2023 | 16:44
OLLADAS caleidoscópicas
G2302033 Xornadas de lingua e literatura
05/10/2023 | 15:49
Xornadas autonómicas que axudan ao profesorado de ensino non universitario a recoller ideas e prácticas de interese arredor da Lingua e a Literatura, orientadas tanto á lingua propia coma á lingua cooficial do Estado. En concreto, a presente edición, parte da educación literaria.
Cursos Plan Proxecta na Rede
28/09/2023 | 14:19
Data límite de inscrición ata o 15 de outubro do 2023
Cursos de formación para a acreditación da Competencia Dixital Docente nos niveis A1,A2 e B1
18/09/2023 | 15:47
Amplíase a data de inscrición dos cursos na Rede de Formacion para a Acreditación da CDD dos niveis A1, A2 e B1.