Formación en centros

Formación en centros

Neste apartado podes navegar polas diferentes modalidades de formación en centros: os plans de formación permanente do profesorado en centros educativos, os grupos de traballo, os seminarios, os Proxectos Abalar para centros educativos e os proxectos de formación do profesorado de formación profesional.

Xúntase a Resolución do 21 de novembro de 2022, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se resolve a do 12 de setembro de 2022 na que se convocou a selección de plans de formación permanente do profesorado (PFPP) que se van implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2022/23.

Resolución definitiva