11/05/2020 | 14:29
Novo espazo na sección de formación aberta en Platega con recursos formativos centrados nas habilidades sociais
27/04/2020 | 13:26
Novo espazo na sección de Formación aberta en Platega
Cursos de formación aberta en Platega
03/04/2020 | 13:34
O CAFI pon a disposición do profesorado unha sección de formación aberta na Plataforma de Teleformación Galega (PLATEGA)
Directrices para o exercicio do teletraballo do profesorado galego
18/03/2020 | 15:19
Servizos e recursos cos que pode contar o profesorado para o desenvolvemento da aprendizaxe a distancia
Boletín 2020
16/06/2020 | 10:09
Boletín de publicacións do CFR de A Coruña de xuño 2020