Actualidade

RSS Novas Edu
c
29/09/2023 | 12:03

A Consellería convoca o próximo luns a Mesa Sectorial Docente, onde presentará un documento de medidas que permitan a Galicia afrontar os retos presentes e futuros na educación...,

Propón reducir as rateos a 20 alumnos por aula en Infantil e Primaria fronte aos 25 actuais cun calendario de implantación progresivo a partir do curso 24-25

,

Establece incrementos retributivos de ata o 15% para os docentes no complemento específico que reciban en base á súa formación permanente

,

Os integrantes dos equipos directivos e inspectores recibirán 45€ mensuais máis

,

Elaborarase un plan de simplificación de tarefas burocráticas que permita unha maior dedicación do profesorado aos labores especificamente educativos

,

Estenderase a posibilidade de realizar reunións telemáticas de órganos como claustros

08/09/2023 | 17:20
u

Impulsar o I+D+i supón o 25 % dos fondos anuais que o Goberno autonómico destina ás universidades, convertendo a Galicia na comunidade con maior investimento neste ámbito

07/09/2023 | 16:10
u

Asegura que esta pioneira iniciativa se enmarca “na clara aposta” do Goberno autonómico polo I+D

06/09/2023 | 14:46
e

Do incremento de docentes, 70 destínanse á prevención do abandono educativo e á atención á diversidade e outros 40 para o incremento de grupos en ESO e Bacharelato

05/09/2023 | 16:01
m

O orzamento desta folla de ruta sube 52M€ desde os 191M€ previstos inicialmente

05/09/2023 | 15:54
v

Celébrase a reunión da comisión de seguimento dos traballos, con representación da Consellería, equipo directivo, anpa, técnicos, empresa e Inspección educativa, entre outros...

04/09/2023 | 15:10
CEIP Laxeiro

A tradicional aula de informática estática dá paso a un novo concepto móbil que permite trasladar os equipos e dixitalizar unha clase en caso de ser necesario.

03/09/2023 | 19:40
abau

O conselleiro sinala no Saviñao que a Xunta é sensible ante a crecente inflación e “axuda máis a quen máis o precisa” aforrando ás familias máis de 100 M€ no inicio de curso....

02/09/2023 | 10:00
CEIP Florida

O obxectivo é impulsar a atención á diversidade e o bo clima nas aulas poñendo en valor o labor que se desenvolve nos centros neste sentido.

01/09/2023 | 15:03
Rueda libros

Subliña que o Goberno galego destina 26 M€ a estas achegas e ao fondo solidario de manuais dos centros educativos.

31/08/2023 | 19:31
Rueda

Lanza EdugalIA, un proxecto “pioneiro e innovador” que situará a Galicia á vangarda neste eido.