65 / xaneiro - xuño 2013

Selección lexislativa de aplicación no ámbito educativo da comunidade autónoma de Galicia

Desde o día 1 de decembro de 2012 ata o día 31 de maio de 2013

Entrevista a Joan Vaello

Profesor titor de Psicoloxía Xeral e Evolutiva da UNED

10 ideas clave. La competencia lectora según PISA. Reflexiones y orientaciones didácticas

(Novidade)

CREA-ndo + APRENDE-ndo + DESFRUTA-ndo + EXPRES-ando = OPERA-ndo

O nacemento dunha compañía de ópera infantil

Xeografía 2.0 na eso: traballo colaborativo con wikis e estratexias para superar o 'copiaepega'

O noso departamento de Convivencia e Mediación nunha agrupación ARCE

Creación e traxectoria do Departamento de Convivencia e Mediación do IES Isidro Parga Pondal de Carballo

Cuadernos de Pedagogía (num. 428)

(Novidade)

MeteoEscolas: o tempo da escola

O uso do método científico na análise do tempo atmosférico, desde a recollida de datos ao seu posterior tratamento e exposición pública, coa axuda de MeteoGalicia.

As comunidades de aprendizaxe: unha aposta do CPI de Castroverde na procura da mellora de resultados

A recensión como plataforma nodal na formación dun alumno de Historia

Páxinas