Skip to Content

Título de bacharel e probas ABAU (convocatoria extraordinaria)

Achégase neste enlace o PDF coa información dirixida ao alumnado de 2º de Bacharelato para a solicitude do título e para a inscripción na convocatoria extraordinaria das probas ABAU.

Tamén:

Páxina da CIUG.

Instrucións NERTA para o alumnado.

Instrucións para a posibilidade de pago telemático.

Información de fin de curso 2020-2021

Estimadas familias:

Achegamos información do seu interese de cara ao fin de curso:

ORGANIZACIÓN ACADÉMICA

 • Publicación de notas: 21 de xuño ás 20:00 para 2º de bacharelato e 23 de xuño ás 22:00 h para o resto de ensinanzas na APP abalarMóbil. O alumnado que precise un boletín impreso en papel para matricularse noutro centro poderá solicitalo na secretaría.

 • O consello orientador: poderá recollerse na conserxería do centro a partir do 28 de xuño.

 • Reclamacións 2º Bach: na secretaría do centro, os días 22 e 23 de xuño, ata as 14:00h. As resolucións serán notificadas o día 28 de xuño ás 09:00.

 • Reclamacións ESO e 1º Bach: na secretaría do centro, os días 25 e 28 de xuño ata as 14:00h. As resolucións serán notificadas o día 29 de xuño, ás 10:00 h.

 

LIBROS DE TEXTO

 • Devolución dos libros do Fondo Solidario 2020-2021 o 25 de xuño na biblioteca do centro no seguinte horario:

  -- 1º ESO: de 9:00h a 10:15h.

  -- 2º ESO: de 10.15h a 11:30h.

  -- 3º ESO: de 11:30h a 12:45h.

  -- 4º ESO: de 12.45h a 14.00h.

  Rógase a máxima puntualidade para evitar aglomeracións.

  Os alumnos con materias suspensas poderán quedarse cos libros correspondentes. Os devolverán en setembro (na data que se anunciará oportunamente).

 • Fin do prazo para solicitar as axudas de libros de texto e material escolar para o curso 2021-2022: día 22 de xuño ata as 14:00 h na Secretaría. Os vales serán entregados a partir do 15 de setembro para todo o alumnado.

 • Listaxe provisional de admitidos e excluídos do Fondo Solidario para o curso 2021-2022: publicarase o 9 de xullo no taboleiro do centro. Os excluídos poderán presentar reclamacións os días 12 e 13 de xullo.

 • Listaxe definitiva de admitidos e excluídos do Fondo Solidario: publicarase o 15 de setembro indicando os libros concretos que lle corresponden a cada alumno.

 • Listaxe de libros de texto para o curso 2021-2022: será publicada na última semana de xuño.

 

MATRÍCULA PARA O CURSO 2021-2022

 • Deberá matricularse todo o alumnado que teña todo aprobado ou que teña como máximo dúas materias avaliadas negativamente.

 • Os impresos estarán dispoñibles na páxina web do centro, apartado de secretaría (https://www.edu.xunta.gal/centros/iessalvadormadariaga/) e na conserxería a partir do 25 de xuño.

 • A matrícula formalizarase do 25 xuño ao 12 de xullo na secretaría, de 9:00h a 14:00h.

 

A Coruña, 14 de xuño de 2021

 

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO para o curso 2021-2022

 

O prazo de presentación das solicitudes de participación no Fondo solidario de libros de texto e de axudas para o material escolar será DO 21 DE MAIO AO 22 DE XUÑO.

Pódense presenta a través da Sede Electrónica da Xunta de Galicia (procedemento recomendado) o na Secretaría do Instituto en horario de 09.00 a 14.00.

- Máis información na Aplicación FondoLibros.

- Modelos de impresos: Anexos I e II.

Final de curso en 2º Bacharelato

Achégase neste enlace a información sobre o remate do curso ordinario en 2º Bach.: cualificacións, revisóns e reclamacións.

Título de bacharel e probas ABAU

Achégase no neste enlace o PDF coa información dirixida ao alumnado de 2º de Bacharelato para a solicitude do título e para a inscripción nas probas ABAU.

 

Tamén:

Páxina da CIUG.

Instrucións NERTA para alumnado.

Instrucións para a posibilidade de pago telemático.

Novas aprendizaxes

A alumna de 2º Bach. D Mencía Fernández Rivera ven de ser admitida nos Koninkiljk Conservatorium Brussels (Conservatorio Real de Bruxelas)Koninkiljk Conservatorium Antwerpen (Conservatorio Real de Amberes) para cursar o grao en oboe, instrumento no que é unha virtuosa. Parabéns, porque poucas veces se pode ter que elixir entre dous prestixiosos conservatorios coma estes.

Novos horizontes