Skip to Content

COMUNICADO DO EQUIPO DIRECTIVO

Publicamos o comunicado do equipo directivo do centro para informar á comunidade educativa da situación na que queda o noso centro cos recortes de persoal levados a cabo pola Consellería de Educación.

DATAS DAS PROBAS DE SETEMBRO

No documento adxunto atoparedes as datas dos exames de setembro.

O día 1 de setembro só hai os exames de pendentes e da ESA, o día 2 os exames son da ESO e de Bacharelato (diúrno e adultos) e o día 3 só hai exames da ESO.

O alumnado de Bacharelato de Humanidades que se matricule en 2º BAC en Bioloxía e que, polo tanto, xera esa materia como pendente, pode facer o exame de 1º BAC o xoves 2 de setembro ás 16:00h.

LISTAXE PROVISIONAL ADMITIDOS DA AXUDA DE LIBROS

A listaxe provisional de admitidos na axuda de libros para o curso 2021/2022 está dispoñible na secretaría do centro para ser consultada por quen o precise.

Só afecta ao alumnado de 3º e 4º da ESO, xa que tanto o alumnado de 1º como o de 2º da ESO non participa neste programa por facelo en EDIXGAL.

RELACIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA O CURSO 2021/2022

Nos documentos adxuntos atoparedes a listaxe de libros do curso 2021/2022.

Lembramos que se recomenda esperar a setembro para falar co profesorado de cada materia, especialmente nos cursos de Bacharelato, sobre a conveniencia ou non de mercar os libros.

RESERVA DE PRAZA - ENSINO DE ADULTOS CURSO 2021-2022

ESA e BACHARELATO

Prazo: Do 5 ao 19 de xullo

Os impresos poderán recollerse na conserxería do centro a partir do luns 28 de xuño. A solicitude debidamente cuberta deberá presentarse xunto cunha certificación académica completa e unha fotocopia do DNI do solicitante.

NOTAS E CONSELLOS ORIENTADORES

As cualificacións correspondentes tanto á terceira avaliación como á avaliación final ordinaria de xuño serán enviadas a través de Abalar o xoves 24 de xuño a partir das 16:00H. No caso das cualificacións corrrespondentes á convocatoria extraordinaria de 2º Bacharelato o envío será o mércores 23 a partir das 20:00H. O alumnado que as precise en formato papel deberá solicitalas aos seus/súas titores/as coa suficiente antelación.

MATRÍCULA CURSO 2021-22

O calendario para a formalización oficial da matrícula ordinaria para o vindeiro curso académico 2021-22 queda da seguinte forma:

 - 25 e 28 de xuño: 2º Bacharelato
 - 29 e 30 de xuño: 1º Bacharelato
 - 1 e 2 de xullo: 4º ESO
 - 5 e 6 de xullo: 1º ESO
 - 7 e 8 de xullo: 2º ESO
 - 9 de xullo: 3º ESO
 - Convocatoria extraordinaria: do 1 ao 10 de setembro

Podedes pasar a recoller os sobres de matrícula con toda a información a partir do luns 14 de xuño pola conserxería do centro. 

CONCURSO "ATRÉVETE A TER UNHA IDEA"

O programa Atrévete, que se desenvolve no marco do Plan eduemprende, vai dirixido a fomentar, motivar, e sensibilizar ao alumnado de educación primaria e educación secundaria obrigatoria no espírito emprendedor.

Esta acción establécese dentro dun ámbito de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade, e as diferentes asociacións empresariais, en favor do impulso da cultura emprendedora entre o alumnado e darlle a coñecer o tecido empresarial da súa contorna.

EXAMES DA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE XUÑO DE 2º DE BACHARELATO DE ADULTOS

No ficheiro adxunto indícanse as datas e lugares dos exames.

Só poderán presentarse aqueles alumnos/as previamente avaliados na convocatoria ordinaria de maio que non superaran todas as materias. O alumnado que optou por ser avaliado na convocatoria ordinaria de xuño, terá a extraordinaria en setembro.

ABAU CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

As cualificacións da convocatoria extraordinaria de 2º BAC serán enviadas por Abalar a partir das 20:00H do día 23 de xuño.

Os/as alumnos/as que desexen ir ás probas ABAU na convocatoria extraordinaria terán que pasar pola secretaría do centro o día 24 de xuño co fin de recoller os impresos correspondentes.

Distribuir contido


by Dr. Radut