Skip to Content

 Lamas de Castelo s/n - 15293 - Carnota (A Coruña) - ies.lamas.castelo@edu.xunta.gal - 881867200

Horario: de luns a venres de 8:40 a 14:10 - luns tarde de 16:20 a 18:00 - recreo de 11:10 a 11:40
Materiais curriculares curso 2022/23

Neste enlace pode consultar os materiais curriculares do alumnado para o curso 2021/22.

Instrucións para a matrícula do alumnado de nova incorporación para o Curso 2022/23

Prazo ordinario de formalización de matrícula

Do 25 de xuño ao 10 de xullo.

Como presentar a solicitude de matrícula no centro

Pedir cita previa no 881 867 200 e acudir ao centro co alumno/a que se vai matricular para facerlle unha foto.

Documentación

  • Formulario de matrícula (documento que recolle os datos persoais do alumno/a, permisos de imaxe de menores e permiso para compartir fotos de actividades académicas). 
  • Fotocopia do DNI (do alumno/a e dos pais/nais).
  • Fotocopia da tarxeta sanitaria.
  • Fotocopia do libro de familia (de todas as páxinas).
  • En caso de separación ou divorcio dos pais: fotocopia da sentencia onde conste quen exerce a patria potestade e custodia do/a menor.

DEVOLUCIÓN DOS LIBROS DE TEXTO DO CURSO 2021/22

Prazo: do 21 ao 30 de xuño

Procedemento: solicitar cita previa chamando ao 881 867 200

Os libros deberán ser entregados pola persoa que presentou a solicitude ou por outra persoa autorizada maior de idade, para o que se pode utilizar o modelo de embaixo.

No momento de entregar os libros, estes serán inspeccionados, anotarase se están en bo estado de uso ou se están inservibles e emitirase un documento de “recollida” dos libros de texto efectivamente devoltos.

A non devolución dos libros de texto será causa de exclusión da participación no fondo solidario e na solicitude de axuda de material, iniciándose un expediente de reintegro da axuda por parte da Consellería.


Modelo de autorización para devolución de libros

Participación no fondo solidario de libros de texto e axudas para material (2022/2023)

 

Publicada a ORDE do 29 de abril de 2022 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2022/23 (códigos de procedemento ED330B, ED330G e ED330H).

 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR

- Anexo I e Anexo II

Libro de familia no que figuren todos os membros da unidade familiar.

-  Sentenza xudicial de separación e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/a alumno/a en caso de separación ou divorcio.

-  Certificado do grao de minusvalía no caso de discapacidade dalgún dos membros da unidade familiar.

-  Documentación acreditativa no caso de situación de violencia de xénero.

Prazo de presentación solicitudes: do 19 de maio ao 22 de xuño de 2022 para todo o alumnado.

 

COMO PRESENTAR AS SOLICITUDES?

1. As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica no formulario normalizado dispoñible na aplicación informática fondolibros a través da sede electrónica da Xunta de Galicia.

2. Presencialmente no IES con cita previa no teléfono 881867200.

Concurso #BATÉATE 2022

Batéate é unha campaña creada pola Organización de produtores de mexillón de Galicia (OPMEGA) para dar a coñecer e poñer en valor o oficio do sector mexilloeiro.

Os alumnos do noso centro quedaron finalistas na categoría de vídeo e gañaron na categoría á mellor fotografía. Parabéns!!!

                   

Avaliación, promoción e titulación do alumnado de ESO

Neste documento defínese a avaliación, promoción e titulación do alumnado de ESO no noso centro, logo do cambio normativo deste ano.

Entroido 2022 no IES Lamas de Castelo de Carnota

Competindo con Xinzo de Limia!

Volve o "orquesteo" a Galicia!! O alumnado de 1º de ESO revive o Combo Dominicano nunha actuación suprema.

O alumnado de 2º de ESO arma un exército pola paz.

 

As tanxugueiras "cántanlle as 40" ao xurado profesional.

Información Covid-19

Comunícaselle a toda a comunidade educativa a existencia de algún caso activo de covid no noso centro. É importante non acudir ao centro se presentamos síntomas e avisar canto antes se damos positivo.

___________________________________________________________________

O Ministerio de Sanidade vén de publicar os novos protocolos de xestión epidemiolóxica en centros educativos, dos que destacamos a seguinte información:

- As persoas da comunidade educativa que sexan caso confirmado deberán permanecer 7 días en illamento. Pasado este tempo, e sempre que non tivera síntomas durante cando menos os 3 últimos días, poderá incorporarse ao centro, mantendo unha vixilancia activa sobre a aparición de posibles síntomas ata completar polo menos 10 días desde o inicio do illamento.

- Nin o alumnado, nin o persoal do centro, en ningún caso require de proba algunha para reincorporarse ao centro.

- A definición e contacto estreito non variou: persoa que pasa máis de 15 minutos a menos de 2m dun caso positivo ata as 48h antes da consideración de inicio da enfermidade (inicio de síntomas ou toma de mostra para proba diagnóstica) sen uso axeitado de medidas de protección (máscara).

- O persoal docente e non docente, así como o alumnado de 12 ou máis anos, que teña a consideración de contacto estreito seguirá as indicacións de corentena que se propoñen para a poboación xeral de acordo á Adaptación da Estratexia de detección precoz, vixilancia e control, publicada o día 30 de decembro de 2021. Así, as persoas con pauta vacinal completa, salvo as excepcións previstas no documento citado, non terán que facer corentena.

Se o seu fillo/a dá positivo nun autotest deben cubrir esta declaración responsable para informar ás autoridades sanitarias.

Votacións para o Consello escolar

O luns 22 de novembro de 2021 celebráronse as eleccións ao Consello escolar no centro. As votacións leváronse a cabo sen ningún incidente e o alumnado mostrouse moi participativo.

A continuación, pódese ver unha instantánea da xornada:

 

Distribuir contido


by Dr. Radut