Eventos

« Mércores Maio 19, 2021 »
Mér

  

 

   MAIO                      Convocatoria ordinaria

 

Día 7

 

Modificación na actividade docente en 2º de Bacharelato.

 

Día 14

 

Última data para entregar as notas do alumnado con materias pendentes de 1º de Bacharelato na Xefatura de Estudos, ata as 14:00 horas.

Do 10 ao 14

Días reservados para facer exames finais.

 

Día 18

 

Avaliación final de 2º de Bacharelato. 

 

Día 18

 

Entrega de notas ao alumnado de 2º de Bacharelato ás 18:30 horas.

 

Días 19-20

 

Prazo de presentación de reclamacións ás cualificacións finais. Ata as 14:00 horas.

 

Día 21

 

Ás 11:15 horas entrega das resolucións das reclamacións presentadas ás notas de 2º de Bacharelato.

Día 18 de maio

18:00-19:00

Ámbito Comunicación: Inglés

Salón de Actos

19:30-20:30

Ámbito Comunicación: Ling. Castelá

Salón de Actos

20:30-21:30

Ámbito Comunicación: Ling. Galega

Salón de Actos

Día 19 de maio

18:00-19:00

Ámbito Científico-Tecnolóxico: Matemáticas

Salón de Actos

19:30-20:30

Ámbito Científico-Tecnolóxico: Ciencias

T.I.C.S.

Salón de Actos

Día 20 de maio

18:00-19:00

Ámbito Social

Salón de Actos