Listado de Titores

Listado de titores dos grupos

 

   Horario de atención do profesorado curso 2020-2021

 

              PROFESORADO TITOR

                                   Curso 2020-2021

 

Nome e apelidos

Grupo

Horario de ateción

María Gago Martínez

1º E.S.O. A

 martes 11:45/12:35

Karina Vidal Fernández

1º E.S.O. B

  xoves 11:45/12:35

Sabela Román Lago

1º E.S.O. C

 xoves 12:35/13:25

Mª Begoña Pena Ramos

2º E.S.O. A

 xoves 12:35/13:25

Susana Martínez Sánchez

2º E.S.O. B

 martes 10:25/11:15

Ana Isabel Suárez Salgado

2º E.S.O. C

 luns 10:25/11:15

Nuria Lorenzo Sieiro

3º E.S.O. A

 martes 10:25/11:15

Luis Ángel Sanmartín Varela

3º E.S.O. B

 martes 11:45/12:35

José Luis Rodríguez Puente

3º E.S.O. C

 mércores 9:35/10:25

Ricardo Núñez Méndez

4º E.S.O. A

 mércores 10:25/11:45

Azucena Varela Pallas

4º E.S.O. B

 mércores 9:35/10:25

Paz Fernández Vázquez

4º E.S.O. C

 venres 11:45/12:35

Francisco L. Campos Vaz

1º Bacharelato A

 mércores 12:35/13:25

Isabel Alcántara Lobelle

1º Bacharelato B

 luns 11:45/12:35

Felipe Castro Pérez

2º Bacharelato A

 luns 18:00/18:45  

Paz Sampayo Fernández

2º Bacharelato B

 luns 11:45/12:25

Marta Ferreiro Fernández

Módulo I/II E.S.A.

 mércores 18:45/19:30

Miguel Pavón Freire

Módulo III/IV E.S.A.

 luns 18:00/18:45