Tecnoloxía

DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA

MEMBROS DO DEPARTAMENTO 

  Profesorado

Cargo 

 Hora titoría pais/nais/alumnos

Javier Conde Vázquez

 Director

luns 9:35/10:25 

Roberto Rodríguez Pérez

Vicedirector

Xefe departamento

Coordinador TIC

mércores 11:45/12:35 

María Jesus Rouco Estévez

(substituta: Nuria Lorenzo Sieiro)

  martes 10:25/11:15

Susana Martínez Sánchez

  martes 10:25/11:15

 

MATERIAS DO DEPARTAMENTO (PROGRAMACIÓNS) 

Para consultar ou descargar as programacións, facer clic máis abaixo en adxuntos.