Tecnoloxía

curso 2020-21 Programación Didáctica do departamento de Tecnoloxía

No seguinte documento aparecen detalladas as distintas materias impartidas polo departamento de Tecnoloxía.

curso 2019-20 Resumo por materias da programación didáctica do departamento de Tecnoloxía.

Nos seguintes documentos aparece un breve resumo de cada materia. A orde das materias é a seguinte:

  • Tecnoloxía Creativa 1º ESO.
  • Tecnoloxía 2º ESO.
  • Programación 2º ESO.
  • Tecnoloxía 3º ESO.
  • Tecnoloxía 4º ESO.
  • TIC 4º ESO.
  • Tecnoloxía Industrial I 1º Bacharelato.
  • Robótica 1º B acharelato.
  • TIC II 2º Bacharelato.
  • Ciencias Aplicadas I - Informática FPBásica.
Distribuir contido