Resumo Novidades Lexislativas

Na seguinte ligazón poden consultar a presentación que se utilizou na reunión sobre novidades lexislativas que tivo lugar o pasado 31/05/2022 no instituto.

NOVIDADES LEXISLATIVAS