LISTA DE ADMITIDOS CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Xa están dispoñibles na páxina web da Consellería de Cultura, Educación e Deporte as listas de persoas con praza adxudicada en:

Todas as persoas que teñan praza adxudicada deben acudir ao centro para facer a súa matrícula, deben traer a folla da matrícula, fotocopia do DNI, 3 fotos tamaño carné e fotocopia da tarxeta sanitaria, ademáis os menores de 28 anos tamén deberán traer o resgardo de pago de seguro. O prazo límite para achegar esta documentación é o día 26 de xuño ás 13 horas.

Para calquera dúbida póñanse en contacto co centro: 881 86 66 30