PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHARELATO

Convocatoria dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2020-2021.

Persoas beneficiarias:  Alumnado que finaliza o bacharelato na convocatoria ordinaria do curso 20/21 cunha nota media de todo o bacharelato igual ou superior a 8,75.

Prazo de presentación de solicitudes:  Do 27 de abril ao 26 de maio.