XUSTIFICANTE FALTAS ALUMNADO

Adxúntase modelo de xustificación de faltas do alumnado en formato editable e formato PDF.

As faltas do alumnado deben xustificarse sempre, cubrindo o modelo adxunto e entregándollo ó titor ou titora do alumno ou alumna. Tamén se poderá recoller no centro. Sempre que sexa posible irá acompañado de xustificante médico ou similar.

AdxuntoTamaño
Modelo editable Xustificación faltas alumnado.odt74.3 KB
Xustificación faltas asistencia ALUMNADO.pdf91.64 KB