Titorías

Concesión/denegación de VALES para MATERIAL 2019/20 (para todos os cursos da ESO):

No que respecta ao vales para mercar material escolar, confírmase a Listaxe provisional publicada o 10/07/2019 (http://www.edu.xunta.gal/centros/iesasbizocas/node/430) polo que os alumnos/as para os que se indicaba "asignaranse como mínimo 6 libros" tamén son beneficiarios do vale para mercar material escolar, resultando excluídos os demais.

Listaxe DEFINITIVA FondoLibros 2019/2020

 

 

Fanse públicas as listaxes DEFINITIVAS de solicitudes admitidas e excluídas do préstamo de libros de texto do Fondo solidario para estudar no IES As Bizocas o curso 2019/20.


Estes libros ENTREGARÁNSELLE ao alumnado durante o primeiro día de clases, o luns 16 de setembro.

 

Distribuir contido