Profesorado

EQUIPO DIRECTIVO

COMPOSICIÓN DO CLAUSTRO

Neste curso 2020/2021 o claustro está formado polo seguinte profesorado:

Avaliacións do sistema educativo. Curso 2018-2019

Os vindeiros días 28 e 29 de maio realizaranse as avaliacións do sistema educativo do curso 2018/2019, segundo o indicado na Resolución do 16 de abril de 2019 (DOG do 3 de maio). A avaliación final de educación secundaria obrigatoria terá finalidade diagnóstica, con vistas á mellora da calidade e equidade do sistema educativo. Valorará o grao de adquisición da competencia matemática, da competencia lingüística e da competencia social e cívica do alumnado de 4º ESO.

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO (2º e 4º ESO): listaxes definitivas

Publícanse as listaxes DEFINITIVAS de alumnado admitido e excluído no FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO (banco de libros) creado no IES As Bizocas para o alumnado matriculado en 2º e 4º ESO que solicitou acollerse a el no prazo establecido pola Xunta. A listaxe de admitidos consiste nunha relación de asignación libros/alumno.

Distribuir contido