Organigrama

PERSOAL NON DOCENTE

EQUIPO DIRECTIVO

COMPOSICIÓN DO CLAUSTRO

Neste curso 2020/2021 o claustro está formado polo seguinte profesorado:

Membros consello escolar

 Neste curso 2020/2021 o Consello Escolar está composto dos seguintes membros:

Presidenta

Nieves Peña

Xefe de estudos

Isidoro Serantes

Distribuir contido