CRITERIOS DE PROMOCIÓN E TITULACIÓN

A Comisión de Coordinación Pedagóxica acorda o 29 de xuño de 2021 o seguinte:

Mantéñense os criterios de promoción e titulación presentes nas instrucións da Consellería do 30 de xullo de 2020, é dicir, o alumnado promocionará e titulará con ata dúas materias suspensas, que non sexan Matemáticas e Lingua Galega ou Matemáticas e Lingua Castelá, e sempre e cando teña acadadas todas as competencias e obxectivos de etapa.

Excepcionalmente, a Xunta de Avaliación poderá adoptar a decisión de promoción con tres materias suspensas.

XORNADA ACOLLIDA ÁS FAMILIAS

PROTOCOLO COVID E PLAN DE CONTIMXENCIA

Nos seguintes documentos poderase consultar o Plan de adaptación á situación COVID 19 no curso 2021/2022, actualizado o 20/09/2021; así como o Plan de Continxencia, actualizado o 09/09/2021.

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS IES AS BIZOCAS 2021/2022

Calendario Escolar 2021/2022

No arquivo adxunto poden atopar o calendario escolar para o curso 2021/2022

Bolsas do Ministerio de Educación para alumnado con necesidade de apoio educativo

Convocadas axudas para alumnado con necesidade de apoio educativo do Ministerio de Educación. Poden atopar información sobre a convocatoria no documento adxunto e na seguinte ligazón: https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/deportivas/necesidad-especifica-apoyo-educativo.html

 

CONTACTO CO PROFESORADO 2021/2022

Neste curso 2021/2022, por norma xeral, as titorías co profesorado seguirán a non ser, por norma xeral, presenciais, polo que poñemos á disposición das familias o horario de atención ás familias dos titores e titoras e demais profesorado para que poidan concertar citas telefónicas e facer un seguimento do alumnado.

Recomendamos contactar en primeiro lugar cos titores e titoras, quenes serán os responsables de recopilar información co equipo docente do alumnado en cuestión.

TRÍPTICO INFORMATIVO - INICIO DE CURSO

No seguinte tríptico, que se comentará co alumnado o primeiro día de clase, recóllese información relativa á organización do centro debido á COVID-19, xunto

INICIO DE CURSO 2021/2022

O vindeiro mércores 15 de setembro dará comezo o novo curso escolar.

- O horario será o ordinario, é decir, de 8:35 a 14:10

- O alumnado que utilice o transporte escolar terá que estar nas paradas ás 8:00

- Cando cheguen ó centro, o alumnado esperará no patio, na zona habilitada, respectando as distancias de seguridade.

- Chamaráselles por grupo, para que suban acompañados do titor ou titora.

Distribuir contido