Libros de texto

Libros de texto alemán curso 2020/2021

Curso

Título

Editorial

Básico A1

Linie A1.1 Deutsch im Alltag und Beruf

 Linie A1.2 Deutsch im Alltag und Beruf

Klett

978-3-12-607050-8

  978-3-12-607053-9

Básico A2

Linie A2.1 Deutsch im Alltag und Beruf

 Linie A2.2 Deutsch im Alltag und Beruf

Klett

978-3-12-607070-6

 978-3-12-607072-0

Intermedio B1.1

 

 

Panorama B1.1,

 Kursbuch  

Übungssbuch           

Cornelsen

 978-3-06-120511-9

978-3-06-120489-1

Intermedio B1.2

Panorama B1.2, DaF

 Kursbuch                   

Übungssbuch          

Cornelsen

 978-3-06-120517-1

978-3-06-120490-7

Intermedio B2

Fokus Deutsch B2

 Kurs-und Übungsbuch

Cornelsen

 978-3-06-020991-0

Avanzado  C1.1

Sicher C1.1, DaF

 Kursbuch und ArbeitsbuchHueber

 

978-3-19-501208-9

 

Avanzado  C1.2

Sicher C1.2, DaF

 Kursbuch und Arbeitsbuch

Hueber

 978-3-19-701208-7

 

 

Distribuir contido