Primeira pista

 
 

Aí vai a primeira pista desta olimpiada. Son cinco pistas, unha cada día. Se acertades coas tres primeiras gañades 3 puntos e 3 comodíns, pero tede coidado con precipitarvos, porque só podedes contestar unha vez... (realmente podedes volver a contestar, pero pagando con tantos comodís como puntos houbera en xogo o día que contestastes)

OUtra aclaración: as imaxes son simple atrezzo

d