Listaxe definitiva do alumnado admitido no curso 2021/2022

A totalidade do alumnado que presentou solicitude de admisión para o vindeiro curso obtivo praza neste centro educativo. A listaxe definitiva pódese consultar de xeito presencial no centro.

Minicines Central A Estrada pon en marcha unha campaña entre os centros escolares da zona.

Minicines Central ofrece descontos a todo o alumnado dos centros educativos da zona para que poidan beneficiarse desta campaña.

DANCE REVOLUTION

Estimado alumnado,

Achegamos as fichas de "Dance Revolution" para que poidades practicar na casa con familiares e incluso amigos/as.

 

Enlace fichas: https://drive.google.com/drive/folders/1wiVYa5KcvfNrKmpJZ-gILavwqx781-e4?usp=sharing

 

No seguinte enlace tedes as pistas musicaishttps://open.spotify.com/playlist/3vCbnRW1Yu4qU1hiwzvRrE

 

Esperamos que o pasedes moi ben e, sobre todo, que coidemos todos e todas o noso corpo.

 

Imaxe extraída de flaticon.es.

CAMPIONATO BÁDMINTON

O luns 8 de marzo dará comezo o campionato de bádminton para o alumnado de 5º e 6º de Educación Primaria.

Achegamos o cartel do mesmo (poderedes descargalo no arquivo adxunto).

No seguinte enlace podedes facer a inscrición todos/as aqueles/as que queirades participar: https://forms.gle/YQVJsHibfxVYaNxG8.

 

PATIOS ACTIVOS

Coa chegada do novo ano o CEIP Plurilingüe de Silleda está a pleno funcionamento coa dinámica de patios activos. Todo o alumnado poderá participar nas diferentes actividades propostas dende a área de Educación Física. 
 
No seguinte enlace (pinchar na imaxe) podedes ver as principais tarefas que se levarán a cabo. Ademais, o alumnado de 5º de primaria fixo un vídeo no que intenta explicar da mellor maneira a seguinte dinámica saudábel.
 
Estamos seguros de que se o visualizades, vai a quitarvos máis dun sorriso.
 

Admisión de alumnado para o curso 2021-2022

 

Publicada a ORDE do 18 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (DOG 22/12/2020)

Prazo:

- Admisión alumnado: do 1 ao 20 de marzo de 2021.

 

Nos documentos adxuntos poderán acceder á circular informativa, ao impreso de admisión e á Orde de admisión.

Información COVID-19

DÍAS PARA O INICIO DO CURSO 2020-21

Xoves, 10 de setembro:

5º de Ed. Infantil, 1º, 2º e 3º de Ed. Primaria.

Venres, 11 de setembro:

6º de Ed. Infantil, 4º, 5º e 6º de Ed. Primaria.

Luns, 14  de setembro:

4º de Ed. Infantil, segundo as quendas establecidas no período de adaptación.

Entradas ao centro:

A entrada do alumnado ao centro realizarase do seguinte xeito:

A) Alumnado transportado:

      Accederá polo portalón principal de acceso ao centro (avenida do recinto feiral).

B) Alumnado non transportado:

Accederá polo portal situado preto das instalacións da gardería “Galiña Azul (rúa da Estación). Este portal abrirase ás 8:50 horas.

Saídas do centro:

A saída do alumnado farase como segue:

A) O alumnado, que saia ás 14:00 horas, farao polo portalón principal de acceso ao centro.

B) O alumnado,  non transportado no autobús escolar, que saia ás 15:00 horas, sairá polo portal situado preto das instalacións da gardería “Galiña Azul.

Aviso importante:

Por razóns de seguridade prégase que, no momento da entrada e da saída ao recinto escolar, se manteñan tamén as distancias de seguridade fóra do recinto co fin de evitar aglomeracións innecesarias que poden prexudicar a circulación do alumnado.  

APERTURA DO PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE COLABORADORES/AS DO COMEDOR PARA O CURSO 2020-2021

As persoas interesadas en colaborar no vindeiro curso escolar 2020-2021 nas tarefas de comedor escolar poderán formalizar a súa solicitude achegando o documento que poden descargar premendo aquí.

APERTURA DO PRAZO PARA SOLICITAR PRAZA NO COMEDOR ESCOLAR PARA O CURSO 2020/2021.

 Deberá presentarse o Anexo II: Modelo de autodeclaración e especificacións. (Premer aquí)

INSTRUCCIÓNS PARA CUBRIR CORRECTAMENTE O ANEXO II MODELO DE AUTODECLARACIÓN:

A renda neta per cápita familiar obterase como resultado de realizar os seguintes cálculos en base á declaración da renda do exercicio 2019:

1. Sumarase a base impoñible xeral coa base impoñible do aforro.

2. Deste resultado restarase a cota líquida resultante da autoliquidación.

Segundo isto, a renda familiar para os efectos da autodeclaración é o resultado da facer as seguintes operacións coa declaración do IRPF:

casiña 435 + casiña 460 – casiña 595

O resultado obtido dividirase polo número de membros que forman parte da unidade familiar.

O concepto de unidade familiar será o definido na normativa do IRPF.

 

Quen forma parte da unidade familiar

1. No caso de matrimonio, a unidade familiar está integrada polos cónxuxes non separados legalmente e:

a) Os fillos menores, con excepción dos que, co consentimento dos pais, vivan independentemente destes.

b) Os fillos maiores de idade incapacitados xudicialmente suxeitos á patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

2. En ausencia de matrimonio ou nos casos de separación legal, a unidade familiar está integrada polo pai ou pola nai e a totalidade dos fillos que convivan co pai ou coa nai e reúnan os requisitos da modalidade anterior.

 

Aclaracións para determinar correctamente a renda anual familiar

Para determinar a renda anual familiar hai que sumar as rendas obtidas por todas as persoas que integran a unidade familiar. Nesta operación poden presentarse varias situacións:

1. Unidades familiares nas que ambos cónxuxes, ou calquera outro integrante dela, perciben rendas e teñen a obriga de presentar a declaración anual do IRPF. Neste caso, o importe da renda familiar resultará das sumas e restas das casiñas indicadas, que se obterán de cada declaración, se foron presentadas individualmente -que é o habitual- ou ben, da declaración conxunta.

2. Unidades familiares nas que ambos cónxuxes perciben rendas pero só un deles ten a obriga de presentar a declaración. Neste caso, a obtención do importe da renda familiar resultará das sumas e restas das casiñas indicadas, para o membro da unidade que presentase declaración do IRPF máis o importe que resulte para o outro integrante da unidade familiar que non presentou declaración do IRPF, segundo os seus datos fiscais que deberá para realizar o cálculo dos seus ingresos, sumar os importes das casiñas 0003 (retribucións dinerarias) e 0027 (intereses) e restar os importes das casiñas 0013 (cotizacións seguridade social), 0596 (retencións procedentes do traballo) e 0597 (retencións procedentes do capital mobiliario).

3. Cando ambos cónxuxes perciban rendas pero non teñan a obriga de presentar declaración da renda ou ben cando o cónxuxe ou os cónxuxes non perciban renda ningunha suxeita a tributación do IRPF. Nestes supostos, os interesados deberán consignar os seus datos fiscais do mesmo xeito que no especificado no apartado anterior para os membros que non presentase declaración do IRPF.

LIBROS DE TEXTO CURSO 2020-2021

No arquivo adxunto pódese consultar o listado dos libros de texto para o curso escolar 2020-2021.

 

Criterios de promoción e mención honorífica (6º Ed. Primaria)

No seguinte enlace poderán ter acceso aos criterios de promoción e de mención honorífica (só alumnado de 6º de Ed. Primaria)

Enlace con información da ANPA

No  seguinte enlace podedes acceder a diversa información relacionada coa ANPA

 

https://view.genial.ly/5fde7b936157fe0d6918bbe6/horizontal-infographic-r...

Distribuir contido