CEIP Ponte dos Brozos

Un menos no Pórtico. Curso 2009-2010

Un menos no pórtico. Memoria do traballo realizado polo grupo “Creación de Materiais Multimedia” no ano 2009/2010. Traball multimedia sopbre o camiño de Santiago

Enlace para a utilización desta aplicaión

Premiado nos Premios María Barbeito da USC