Skip to Content

Procesos administrativos

RESOLUCIÓN SOLICITUDES ADMISIÓN

Proceso de Admisión 2024-25

Solicitude de Admisión

Prazo: do 1 ao 20 de marzo

Normativa e manuais

 

Para PRESENTAR  unha SOLICITUDE deberá seguir algunha das opción descritas a continuación:

 

PRESENTACIÓN NA SEDE ELECTRÓNICA:

 • Cubrir a solicitude informáticamente e asinala en Sede Electrónica Deberá acceder a admisionalumnado con usuario de Chave 365 ou con certificado dixital.


Posteriormente deberá seleccionar a opción de menú Solicitudes --> Admisión --> Crear”. Deseguido aparecerá unha pantalla na que deberá cubrir os datos necesarios, tales como datos persoais e de contacto, os datos académicos e os criterios alegados e autorizacións. Despois de cubrir a información descrita, deberá premer no botón “Confirmar solicitude” e posteriormente premendo no botón "Firmar e presentar en Sede Electrónica", poderá asinar a solicitude dixitalmente, quedando como presentada no centro, sempre que o proceso de sinatura remate correctamente. Debe achegar escaneada toda a documentación pertinente á hora de presentar solicitude.

IMPORTANTEDebe achegar, na Sede Electrónica da Xunta de Galicia, o anexo bis dixitalizado.

PRESENTACIÓN NO CENTRO:

 • Cubrir a solicitude informáticamente e presentala asinada de xeito manual no centro: Para presentar a solicitude presencialmente no centro deberá seleccionar a opción de menú “Solicitudes --> Reserva/Admisión --> Crear”. Deseguido aparecerá unha pantalla na que deberá cubrir os datos necesarios, tales como datos persoais e de contacto, os datos académicos e os criterios alegados e autorizacións. Despois de cubrir a información descrita, deberá premer no botón “Crear e Confirmar”. Feito isto poderá descargala para asinar e presentar no centro.

 

 • Cubrir a solicitude manualmente e presentala asinada presencialmente no centro: 

Se non desexa cubrir a solicitude dixitalmente pode facelo de xeito manual descargando dende os seguintes enlaces os documentos, cubrilos e presentalos firmados no centro.

·       ·       

ADMISIÓN:

SOLICITUDE: Galego             SOLICITUD: Castelán

·       


 HORARIO PARA ENTREGAR SOLICITUDES NO CENTRO

 

   • MAÑÁS: 11:30-15:00
   • LUNS TARDE: 16:00-18:00

 

 

Alumnado ao que vai dirixido

   Novo alumnado

Prazo de presentación das solicitudes

   Do 1 ao 20 de marzo de 2024

Documentación

 • Solicitude:
 • DNI do alumno/a ou libro de familia.
 • DNI dos pais.
 • Resolución xudicial de separación ou divorcio, de ser o caso.
 • E todos aqueles necesarios para evidenciar os puntos alegados.

Presentación de solicitudes

 • Na secretaría do centro.
 • A través da Sede Electrónica.
 • A través da aplicación “admisionalumnado”.

Normativa reguladora do proceso de admisión

Servizos complementarios que ofrece o centro

 • Madrugadores (xestionado polo Concello) e servizo de biblioteca (de 16:00 a 18:00).
 • Comedor.
 • Transporte escolar.

IMPORTANTE

 • Cada alumno/a só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar, advertindo que a infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

 

 • O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

 

 • O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto, deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

CALENDARIO 2024-25

Do 1 de marzo ao 20 de marzo

Presentación de Solicitudes de Admisión. Modelo

ED550B-Galego

ED550B-Castelán

Do 22 de marzo ao 12 de abril

Presentación da Documentación do Baremo de ser necesario.

25 de abril

Publicación da Lista Provisional.

Do 26 de abril ao 3 de maio

Presentación de Reclamacións á Lista Provisional.

15 de maio

Publicación da Lista Definitiva.

Do 20 de xuño ao 30 de xuño

Formalización da Matrícula.

 

VACANTES CURSO 2024/25

*NEAE= Alumnado con Necesadidaes Específicas de Apoio Educativo

CURSO

VACANTES

CURSO

VACANTES

4º Ed. Infantil

18

2 (NEAE*)

1º Ed. Primaria

9

2 (NEAE*)

5º Ed. Infantil

14

2º Ed. Primaria

11

6º Ed. Infantil

4

3º Ed. Primaria

7

 

 

4º Ed. Primaria

10

 

 

5º Ed. Primaria

11

 

 

6º Ed. Primaria

12

 

 

 

 

 

 

MATRÍCULA CURSO 2023-2024

O prazo para formalización da matrícula de alumnado de nova incorporación ao centro será do 20 ao 30 de xuño de 2023.

Pódese descargar o impreso de matrícula e demais documentación nos anexos adxuntos.

 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

- IMPRESO MATRÍCULA.

- 1 FOTO CARNÉ.

- FOTOCOPIA TARXETA SANITARIA SOLICITANTE.

- NO CASO DE PROXENITORES SEPARADOS APORTAR SENTENZA XUDICIAL.

- NO CASO DE ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS DE APOIO EDUCATIVO APORTAR DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA DE DITA NECESIDADE.

DATAS E HORARIOS DE ENTREGA

Día 20 e 21 de xuño

    12:30 - 15:00

Do 22 ao 30 de xuño

      9:30 - 14:00

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR

Prazo de solicitude:     do 20/5/2023 a 21/6/2023, incluídos

Texto da convocatoria:   ORDE do 10 de maio de 2023 (DOG do 19 de maio)

Procedemento administrativo:     ED330B


 

Forma de presentación:

 • Electrónica: utilice esta aplicación e presente solicitude na Sede Electrónica  (inicie premendo no icono de botón na esquina superior dereita da pantalla)

  https://www.edu.xunta.gal/fondolibros/

           NOTA: na presentación electrónica deberá presentar unha solicitude individual para cada un dos seus fillos

 • Presencial con asistencia da aplicación : cubra os datos nesta aplicación, imprima os Anexos I e II producidos e presenteos no centro educativo (inicie premendo no icono de botón na esquina superior dereita da pantalla)
 • Presencial manual: utilice os Anexo I e Anexo II da Orde da convocatoria e presenteos no centro educativo

O alumnado que non estea admitido nin coñeza en que centro vai estar escolarizado no curso escolar 2023-2024, deberá presentar a solicitude no centro no que está matriculado no curso 2022-2023.

Máis información:

LISTAXE DEFINITIVA ADMISIÓN ALUMNADO

Todas as solicitudes feitas en prazo foron admitidas.

Pódense consultar as listas na aplicación https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado/ entrando coa CHAVE 365 ou co certificado dixital.

Todas as persoas admitidas terán que presentar solicitude de matrícula do 20 ao 30 de xuño. 

LISTAXE PROVISIONAL ADMISIÓN ALUMNADO

Todo o alumnado que fixo en prazo a solicitude de admisión de cara ao curso 23/24 está admitido.

Pódense consultar as listas na aplicación https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado/ entrando coa CHAVE 365 ou co certificado dixital.

Para aquelas persoas que desexen consultalo no propio centro as listaxes están expostas no taboleiro do centro.

ADMISIÓN ALUMNADO NOVO 24/25

 

Alumnado ao que vai dirixido

   Novo alumnado

Prazo de presentación das solicitudes

   Do 1 ao 20 de marzo de 2024

Documentación

 • Solicitude ED550B
 • DNI do alumno/a ou libro de familia.
 • DNI dos pais.
 • Resolución xudicial de separación ou divorcio, de ser o caso.
 • E todos aqueles necesarios para evidenciar os puntos alegados.

Presentación de solicitudes

 • Na secretaría do centro.
 • A través da Sede Electrónica.
 • A través da aplicación “admisionalumnado”.

Normativa reguladora do proceso de admisión

Servizos complementarios que ofrece o centro

 • Madrugadores (xestionado polo Concello) e servizo de biblioteca (de 16:00 a 18:00).
 • Comedor.
 • Transporte escolar.

IMPORTANTE

 • Cada alumno/a só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar, advertindo que a infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

 

 • O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

 

 • O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto, deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

CALENDARIO

Do 1 de marzo ao 20 de marzo

Presentación de Solicitudes de Admisión. Modelo

ED550B-Galego

ED550B-Castelán

Do 22 de marzo ao 12 de abril

Presentación da Documentación do Baremo de ser necesario.

25 de abril

Publicación da Lista Provisional.

Do 26 de abril ao 3 de maio

Presentación de Reclamacións á Lista Provisional.

15 de maio

Publicación da Lista Definitiva.

Do 20 de xuño ao 30 de xuño

Formalización da Matrícula.

 

VACANTES CURSO 2024/25

*NEAE= Alumnado con Necesadidaes Específicas de Apoio Educativo

CURSO

VACANTES

CURSO

VACANTES

4º Ed. Infantil

18

2 (NEAE*)

1º Ed. Primaria

9

2 (NEAE*)

5º Ed. Infantil

14

2º Ed. Primaria

11

6º Ed. Infantil

4

3º Ed. Primaria

7

 

 

4º Ed. Primaria

10

 

 

5º Ed. Primaria

11

 

 

6º Ed. Primaria

12

 

 

ELECCIÓNS CONSELLO ESCOLAR

A resolución  do 19 de setembro de 2022 (DOG 30/9/2022) establece o calendario para a celebración de eleccións de membros do Consello Escolar e que a Xunta Electoral en virtude das atribucións que lle otorga a lexislación vixente dispón a convocatoria de eleccións ao Consello Escolar no sector de Mestras, Responsbles de alumnado e Persoal de administarción e servizos.

Renovación dos cargos do Consello Escolar:

- Presentación de candidaturas: do14 ao  21 de novembro.

- Proclamación de candidaturas: 22 de novembro.

- Votación do profesorado: 29 de novembro

- Votación de pais, nais, titores/as legais:  29 de novembro, de 10:00 a 17:00

- Votación de Persoal de Administración e Servizos: 29 de novembro

- Proclamación de candidatos/as elixidos/as: 1 de decembro.

 

Número de cargos a renovar:

- Profesorado: 3

- Persoal de Administración e servizos: 1

- Pais, nais ou titores/as: 1

Durante estos día reenviarase máis información por Abalar.

NOVA MATRÍCULA CURSO 22-23

O día 21 de xuño abre o prazo para a formalización da matrícula do alumnado de NOVA INCORPORACIÓN.

Toda a información no seguinte enlace: "pinchar aquí". 

MATRÍCULA CURSO 2022-2023

O prazo para formalización da matrícula de alumnado de nova incorporación ao centro será do 21 ao 30 de xuño de 2022.

Pódese descargar o impreso de matrícula e demais documentación nos anexos adxuntos.

 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

- IMPRESO MATRÍCULA

- 3 FOTOS CARNÉ

- FOTOCOPIA LIBRO DE FAMILIA DO/A SOLICITANTE E DOS PROXENITORES

- FOTOCOPIA TARXETA SANITARIA SOLICITANTE

- CARTILLA DE VACINACIÓN DO/A SOLICITANTE

- NO CASO DE PROXENITORES SEPARADOS APORTAR SENTENZA XUDICIAL

- NO CASO DE ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS DE APOIO EDUCATIVO APORTAR DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA DE DITA NECESIDADE

Para entregar a documentación é preciso solicitar cita previa.

DATAS E HORARIOS DE ENTREGA (con cita previa)

Día 21 e 22 de xuño

    16:00 - 17:30

Do 23 ao 30 de xuño

      9:30 - 14:00

Distribuir contido


by Dr. Radut