Skip to main content
Iniciar sesión: Acceso

MATRÍCULA PARA O NOVO ALUMNADO CURSO 2023-2024

Posted in

Para a matrícula hai que presentar a seguinte documentación:

 

 1. Impreso de formalización de matrícula. No caso de pais separados, deberá vir asinado por ambos proxenitores.(descargar)

 2. Fotopia da sentenza ou convenio regulador, no caso de pais separados.

 3. Dúas fotos do neno/nena que se matricula.

 4. Fotocopia da tarxeta sanitaria do alumno/a.

 5. Fotocopia do libro de familia (follas onde aparecen os pais e folla onde aparece o alumno/a).

 6. Certificado/volante de empadroamento.

 7. Solicitude de transporte e comedor escolar, se é o caso.(descargar)

 8. para alumnos que se matriculan no 4º curso de E.Infantil (3 anos):

  Cuestionario no que se fai constar a lingua materna do alumno/a e recollida de datos iniciais. (descargar)

 9. O alumnado que se matricula en primaria, certificado académico.

  No caso de alumnos con NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO deben aportara documentación que acredite as circunstancias que fundamentan esta petición.

 

 GUÍA ABALAR PARA AS FAMILIAS (DESCARGAR)

 

 

 

AdxuntoTamaño
ANEXO SERVIZOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS - matrícula.pdf107.48 KB