Skip to main content
Iniciar sesión: Acceso

COMEDOR ESCOLAR

O alumnado admitido no comedor escolar deberá entregar na Secretaría do centro os seguintes documentos debidamente cubertos e asinados:

Anexo II (Do 05 ao 15 de setembro)

Días de asistencia (Do 05 ao 15 de setembro)

Alerxias e intolerancias (antes do 08 de setembro)

Todo o alumnado que sexa alérxico ou presente algunha intolerancia, deberá achegar o correspondente xustificante médico

BECAS E AXUDAS PARA ALUMNADO CON NECESIDADE ESPECÍFICA DE APOIO EDUCATIVO

O prazo remata o 30 de setembro.

Os solicitantes deben cubrir a solicitude vía internet.

Máis información: AQUÍ

Nota informativa

LISTAXES DEFINITIVAS COMEDOR ESCOLAR CURSO 2022-2023

Están publicadas no taboleiro de anuncios do centro as listaxes definitivas de admitidos e de reserva para o curso 2022-2023.

LISTAS DEFINITIVAS FONDOLIBROS - INFORMACIÓN CHEQUES 2022-2023

Posted in

QUEDAN PUBLICADAS NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CENTRO AS LISTAS DEFINITIVAS DE FONDOLIBROS 

RECORDAMOS QUE OS CHEQUES DE  LIBROS DE TEXTO PARA 1º E 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA E OS DE MATERIAL ESCOLAR PARA TODA PRIMARIA DEBEN VIR A RECOLLELOS OS SOLICITANTES DA AXUDA, EN CASO DE NON PODER VIR DEBERÁ AUTORIZAR POR ESCRITO A OUTRA PERSOA. 

LISTAXES PROVISIONAIS COMEDOR ESCOLAR CURSO 2022-2023

Posted in

Están publicadas no taboleiro de anuncios do centro as listaxes provisionais de admitidos e de reserva para o curso 2022-2023.

Teñen 5 días para presentar alegacións.

INFORMACIÓN VALES E FONDOLIBROS 2022-2023

Posted in

QUEDAN PUBLICADAS NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CENTRO AS LISTAS PROVISIONAIS DE SOLICITUDES ADMITIDAS NO FONDO LIBROS 2022-2023

O ALUMNADO DE 1º E 2º RECOLLERÁ NO CENTRO OS VALES DE LIBROS E MATERIAL ESCOLAR DENDE HOXE 4 DE XULLO ATA O 8 XULLO EN HORARIO DE 10:00 A 13:00.

MATERIAL ESCOLAR PARA O CURSO 2022-23

Posted in

LIBROS DE TEXTO CURSO 2022-2023

O alumnado que pasa para 4º de primaria necesita mercar o Activity de Inglés. O resto dos libros (do centro e da ANPA) entregaranse en setembro a todos os alumnos/as.

MATRÍCULA PARA O NOVO ALUMNADO CURSO 2022-2023

Posted in

PLAZO DE PRESENTACIÓN DO 20 AO 30 DE XUÑO.

 

Para a matrícula hai que presentar a seguinte documentación:

 

 1. Impreso de formalización de matrícula. No caso de pais separados, deberá vir asinado por ambos proxenitores. (descargar)

 2. Fotopia da sentenza ou convenio regulador,no caso de pais separados.

 3. Impreso de datos persoais.(descargar)

 4. Dúas fotos do neno/nena que se matricula.

 5. Fotocopia da tarxeta sanitaria do neno/a.

 6. Fotocopia do libro de familia (follas onde aparecen os pais e folla onde aparece o alumno/a).

 7. Certificado/volante de empadroamento.

 8. Solicitude de transporte escolar, en caso de ser usuario.(descargar)

 9. para alumnos que se matriculan no curso de E.Infantil (3 anos):

  Cuestionario no que se fai constar a lingua materna do alumno/a e recollida de datos iniciais. (descargar)

 10. O alumnado que se matricula en primaria, certificado académico.

  No caso de alumnos con NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO deben aportar a documentación que acredite as circunstancias que fundamentan esta petición.

 GUÍA ABALAR PARA AS FAMILIAS (DESCARGAR)

AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR - CURSO 2022/2023

Posted in

 O prazo para presentar as solicitudes de participación no fondo solidario de libros de texto, e axudas para adquirir libros de texto e material escolar, remata o 22 de xuño.

 

Distribuir contido