Composición dos equipos

Composición dos equipos

 

EQUIPOS

 

 

DOCENTES

 

INFANTIL

 

Beatriz Méndez Orosa (Coordinadora)

 

PRIMEIRO CICLO

 

David López Paz

 

SEGUNDO CICLO

 

 

Silvia Rouca López

 

 

TERCEIRO CICLO

 

 

Juan C. Vázquez Iglesias

 

Mª Marlene Torrón Rodríguez

 

 

ESPECIALISTAS

 

 

Carmen Vázquez Tenreiro (Inglés)

 

David López Paz (Música)

 

Mª Marlene Torrón Rodríguez (Educación Física)

 

Cristina Gómez Pita (Relixión)

 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

 

 

Patricia Vázquez Lojo (Pedagoxía Terapéutica)

 

Sandra González Domínguez (Audición e Linguaxe)

 

Alba Mª Puentes Loureiro (Orientadora)

 

 

PLURILILINGÜÍSMO

 

PLURINFANTIL

 

SECCIÓNS BILINGÜES

 

Carmen Vázquez Tenreiro

 

Priya Saklani (Auxiliar de Conversa)

 

EQUIPO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

 

 

Sandra González Domínguez  (Coordinadora)

 

Todo o claustro

 

 

EQUIPO DE BIBLIOTECA

 

 

Silvia Rouco López (Coordinadora)

 

David López Paz

 

Patricia Vázquez Lojo

 

Sandra González Domínguez

 

Beatriz Méndez Orosa

 

 

EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA

 

 

Todo o claustro

 

EQUIPO TIC

 

 

Carmen Vázquez Tenreiro (Coordinadora)

 

Alba Mª Puentes Loureiro

 

Juan C. Vázquez Iglesias (Coordinador Edixgal)

 

Mª Marlene Torrón Rodríguez

 

Distribuir contido