GRADE 4 STUDENTS ON AIR!

Welcome to our last radio programme so far, this time hosted by the grade 4 students. It was their first radio programme in English! It´s said that their teacher is really proud of them. Sure she is! No wonder! 


Benvidos/as ao noso último programa de radio ata o momento, esta vez presentado polos estudantes de cuarto curso. Foi o seu primeiro programa de radio en inglés! Dise que a súa profe está moi orgullosa deles. Seguro que si! Non é de extrañar! 

 

So this time the boys and girls spoke about a topic we want to raise awareness about: endangered animals. Click on the picture below and listen carefully. 


Así que desta volta os nenos e nenas falaron dun tema sobre o que queremos espertar conciencia: os animais en perigo de extinción. Clica na imaxe de abaixo e escoita con atención.