Skip to Content

 

Blogue de aidafontela

A SPECIAL GUEST

YES, WE ARE BACK!

Have you read our previous post? What is it about? Interesting, right? Do you want to know more about it? I bet you do. 

Look at the picture below. You might know some of our grade 5 students: Erea, Rubén, Érika, Daniela, and Gael. They had a very nice interview with our language assistant, Tatumn, who shared some interesting details of her life with all of us on our first radio programme of the school year. 

Click and enjoy! 

 

 

 

 

AN AMERICAN IN MOS!

Dear families,

 

As you know, two years ago our school joined the Bilingual Sections Programme through which our grade 1 and 2 students are learning Arts in English. To help us with this task, the Consellería has provided our school with a very special guest. She will be at CEIP Mestre Valverde Mayo on Wednesdays and Fridays and the Primary classes will have the opportunity to work on their speaking skills with her once a week.

 

So we are very pleased to introduce you to our newest staff member. Do you want to know a little bit more about her? Click on the video below! 

 

 

 

 

A NEW RADIO PROGRAMME!

Here you have our radio programme number 3! But what is it about? Read and try to guess:

A green hat

Parade

Green

Leprechaun

Ireland

Shamrock

Do you know the answer? Listen and check it out! 

(Click on the picture below)

 

Aquí tedes o noso programa de radio número 3! Pero sobre que trata? Le e intenta adiviñar:

Sombreiro verde

Desfile

Verde

Leprechaun

Irlanda

Trébol

Sabedes a resposta? Escoitade e compróbadeo!

(Fai clic na imaxe)

 

 BY THE GRADE 4B STUDENTS

 

 

ENGLISH IS EVERYWHERE!

 

Acabas de facer clic no link do blog de inglés e chegaches aquí, a este post. Estás conectado a unha wifi? Probablemente si. E que dispositivo estás a empregar? Un ordenador, un smartphone ou unha tablet? Sexa cal sexa, estás lendo estas liñas e de seguro te percataches das palabras destacadas en negriña. Vólveas ler e pensa. En que idioma están?  Efectivamente!  En inglés. 

 

Todos os días oímos e vemos palabras nesta lingua. Empregámolas cada vez máis: comemos sandwich, botamos ketchup na hamburguesa, vemos fútbol ou nos facemos followers dun influencer. E miraches ao teu redor? Hai palabras en inglés por todas partes! En escaparates, en rótulos, en sinais, fóra e dentro das tendas… EVERYWHERE! 

 

As teachers vémolas todos os días. Cando saímos á rúa, andamos á caza de palabras ou frases nesta lingua. Aquí nos podes ver en acción: 

 

E ti? Tamén atopas inglés por todas partes? Si? Pois propoñémoste que compartas con todos os teus compañeiros e compañeiras as palabras ou frases que ves cando saes da casa. Como? Segue lendo:

 

 

 

Abre ben os ollos cando saias da casa e anímate a participar! Estamos desexando ver a túa aportación! 

GRADE 4 STUDENTS ON AIR!

Welcome to our last radio programme so far, this time hosted by the grade 4 students. It was their first radio programme in English! It´s said that their teacher is really proud of them. Sure she is! No wonder! 


Benvidos/as ao noso último programa de radio ata o momento, esta vez presentado polos estudantes de cuarto curso. Foi o seu primeiro programa de radio en inglés! Dise que a súa profe está moi orgullosa deles. Seguro que si! Non é de extrañar! 

 

So this time the boys and girls spoke about a topic we want to raise awareness about: endangered animals. Click on the picture below and listen carefully. 


Así que desta volta os nenos e nenas falaron dun tema sobre o que queremos espertar conciencia: os animais en perigo de extinción. Clica na imaxe de abaixo e escoita con atención. 

 

THE BEST RESTAURANT

You go online and you google the best restaurants in your city. You read the reviews and you make your choice. You are excited! Eating out is always a nice experience, or maybe not. It will be a memorable day, rather for the delicious menu or for being an unpleasant situation. Oh, lord! 

Do you want to know more about this story? Listen to it! 

 

Conéctaste a internet e buscas en Google os mellores restaurantes da túa cidade. Les as opinións e fas a túa elección. Estás emocionado/a! Comer fóra é sempre unha experiencia agradabe ou, se cadra, non. Será unha xornada memorable, ben polo delicioso menú ou por ser unha situación desagradable. Oh, señor! 

Queredes saber máis sobre esta historia? Escoitádea!

 

 

 

And here you have the making of the play The Best Restaurant. We had lots of fun performing it in our classroom. We hope you enjoy the video! 


E aquí tedes cómo se fixo a obra "The Best Restaurant". Divertímonos moito interpretándoa na clase. Esperamos que vos guste o vídeo! 

 

THANK YOU FOR YOUR CARDS, GERMANY!

As you know, last school year our grade 6 students made pen friends from Germany. Given the success of this experience, they all decided to continue nurturing this beautiful friendship. They made Christmas cards for them and they also received a card from their peers. 

 

Como xa sabedes, o pasado curso escolar o alumnado de sexto fixo algúns amigos de Alemaña. Dado o éxito deste experiencia, decidiron continuar nutrindo esta amizade. Fixeron postais de Nadal para eles e recibiron unha postal dos seus colegas. 

 


 

And I would like to give a big thank you to my colleague Cris for her cooperation in this project. You all did a great job! Here you have the cards by the 6 graders:

E gustaríame darlle as grazas á miña compañeira Cris pola súa colaboración neste proxecto. Fixestes un estupendo traballo! Aquí tedes as postais realizadas polo alumnado de sexto: 

 

CUTE OWLS!

Greetings from our art class! 

This school year we have implemented a bilingual section in grade 1. Our students are now learning all about art... in English! Here you have a video showing how well they are doing it. Great job, guys! 

 

Saúdos dende a clase de plástica! 

Este curso implantamos unha sección bilingüe en primeiro. Os nenos e nenas están a aprender plástica... en inglés! Aquí tedes un vídeo onde se ve o ben que o están a facer. Moi bo traballo, rapaces e rapazas! 

 

Click on the pic below. 

Preme na foto de abaixo.

 

 CUTE OWLS! 

 

 

THIS IS US!

And here we are once again!

E aquí estamos unha vez máis!

 

This time we are pleased to post a video for our German friends. We´ve been exchanging letters and pics for a while but we´ve never said Hey, guys! Look at this picture. This is me! So we´ve decided to make a video to introduce ourselves. 

Esta vez estamos encantados de publicar un vídeo para os nosos amigos e amigas alemáns. Levamos un tempo intercambiando cartas e fotos pero nunca dixemos "Eh, rapaces! Mirade esta foto. Son eu!". Así que decidimos facer este vídeo para presentarnos. 

 

 

THE BEST SCHOOL

Hello again!

Do you know Mestre Valverde Mayo school? Do you know that it is a wonderful school? Discover why we say so by listening to our last radio programme in English!

Coñeces o CEIP Mestre Valverde Mayo? Sabes que é un cole estupendo? Descobre por qué o dicimos escoitando o noso último programa de radio en inglés! 

 

Distribuir contido


        

 

 

 

 

 

 

by Dr. Radut