ROMARÍA LETRAS GALEGAS

Preme na imaxe para ver máis!!!!!!

DÍA DA FAMILIA

Preme na imaxe para ver máis!!!!

día da familia

BOLSAS E AXUDAS PARA ANEAE (CURSO 2024_25)

 

Desde o día 30 de abril ata o día 13 de setembro ábrese o prazo para solicitar as bolsas e axudas para o alumnado con necesidade específica de apoio educativo.
Poden solicitar a mesma o alumnado con discapacidade, trastorno grave de conduta, trastorno grave da comunicación ou da linguaxe, trastorno do espectro autista e alumnado con altas capacidades.

Web de solicitude

https://www.educacionfpydeportes.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/05/050140/ficha/050140-2024.html


Documentación necesaria

Certificado do banco no que se diga que a/o nena/o é o titular da conta. Lémbrese que ten que aparecer o selo da entidade bancaria.

Certificado de convivencia expedido polo Concello, no que se indique o número de persoas empadroadas na vivenda familiar.

Fotocopias dos DNI da/o nena/o e de todos os empadroados na vivenda familiar.

Copia do certificado de discapacidade.

Certificado médico para o alumnado que presente TEA.

Necesidade de asinar por todos os membros da familia as páxinas da solicitude da axuda. No caso da/o nena/o, asina o representante da/o nena/o.

No caso de ser familia numerosa, copia do título de familia numerosa.

Memoria e informe do gabinete no que se levará a cabo a intervención.

E todos aqueles outros documentos que se requiran en función da situación de cada familia.

Unha vez impresa e cuberta a solicitude, presentarase a mesma no centro educativo onde a/o alumna/o vaia a estar matriculado/a no curso 2024-25.

Máis información na web:

https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/ayudas-apoyo-educativo/que-necesitas.html#necesidad-apo

Distribuir contido