LISTAXES PROVISIONAIS - ADMISIÓN 2021/2022 sticky icon

Están publicadas as listaxes provisionais de alumnado admitido e non admitido para o curso 2021/2022

A información contida nestes informes só pode facerse pública:

 • Presencialmente: Única e exclusivamente no taboleiro de anuncios situado no interior do edificio escolar.
 • Telemáticamente: Única e exclusivamente a través da aplicación admisionalumnado empregando a Chave365 ou certificado dixital.

Poderase formular reclamación no prazo de 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación, ante o consello escolar.

Chantada, 6 de abril de 2021.

 

Admisión do alumnado para o curso 2021/2022 sticky icon

Clic na imaxe para agrandar

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Para presentar unha solicitude deberá seguir algunha das opción descritas a continuación:
 1. Cubrir a solicitude informáticamente e presentala asinada de xeito manual no centro: ENLACE
  Para presentar a solicitude presencialmente no centro deberá entrar no Enlace, seleccionar a opción de menú “Solicitudes--> Admisión --> Crear”. Deseguido aparecerá unha pantalla con lapelas na que deberá cubrir os datos necesarios, tales como datos persoais e de contacto, os datos académicos e os criterios alegados e autorizacións. Despois de cubrir a información descrita, accederase á lapela “Confirmar solicitude”. Nesta lapela poderá confirmar os datos que indicou premendo no botón “Confirmar” e poderá descargala para asinar e presentar no centro.
 2. Cubrir a solicitude informáticamente e asinala en Sede Electrónica:
  Para presentar a solicitude a través da Sede Electrónica deberá acceder a admisionalumnado con usuario de Chave 365 ou con certificado dixital. Ao final, premendo no botón "Firmar e presentar en Sede Electrónica", poderá firmar a solicitude dixitalmente, quedando como presentada no centro, sempre que o proceso de firma remate correctamente.
 3. Cubrir a solicitude manualmente e presentala asinada presencialmente no centro:
  Se non desexa cubrir a solicitude dixitalmente pode facelo de xeito manual descargando dende os seguintes enlaces os documentos, cubrilos e presentalos no centro asinados polos dous proxenitores ou, se é o caso, por un proxenitor e copia da sentencia xudicial onde se recolla que ten a custodia do menor en exclusiva.

Impreso en Galego

Impreso en Castelán

Calendario do proceso e Normativa
 

 

 

 

CALENDARIO ESTIÑO sticky icon

Un ano máis recibimos o calendario “Estiño”, adicado ó río.
Debido ó COVID, non se pode distribuír para a súa venta como en anos anteriores.
Os interesados en mercar algún calendario, deberán levar os cartos (1,50 €/unidade) e darllos o/a titor/a correspondente.

Esperamos que vos guste

Prorroga da suspensión da actividade lectiva polas obras sticky icon

Bos días,
En previsión de que as obras no piso de abaixo non van estar rematadas para o vindeiro luns, vémos na obriga de prorrogar a suspensión das clases nos cursos de infantil outros tres días de momento. Do seguinte xeito:


Luns 14 non terá clase 5º de infantil.
Martes 15 non terá clase 6º de infantil.
Mércores 16 non terá clase 4º de infantil.


Disculpade as molestias e grazas polo voso esforzo.
A dirección