LISTAXES DEFINITIVAS DE AXUDAS sticky icon

Comunícase que están publicadas no taboleiro interior do centro as listaxes definitivas de admitidos nas axudas do Fondo solidario de libros de texto, así como as dos vales para adquisición de libros de texto e material escolar. Así mesmo, as persoas solicitantes poderán acceder por vía electrónica ao seu expediente, a través da aplicación fondolibros, empregando a Chave 365 ou o certificado dixital da Fábrica Nacional da Moeda e Timbre.

COMEDOR ESCOLAR CURSO 2021/2022 sticky icon

Os alumnos que solicitaron praza para o SERVIZO DE COMEDOR ESCOLAR  deberán cumprimentar os seguintes impresos e presentalo no  centro asinado o antes posible:

 COLABORADORES/AS DO COMEDOR

Está aberto o prazo de admisión de solicitudes dos membros da comunidade educativa para actuar como colaboradores voluntarios nas tarefas de atención e apoio ao alumnado usuario do comedor escolar durante o curso 2021/2022. Os pais/nais/titores legais que desexen colaborar deberán cubrir o seguinte impreso e presentalo na dirección do centro:

 Todos estes impresos tamén están dispoñibles nas dependencias do centro.

Historiais académicos sticky icon

Os pais/nais/titores legais dos alumnos que remataron 6º curso de E. Primaria promocionando ao instituto poden xa pedir cita (982 82 81 33) para pasar polas oficinas do centro a partires do xoves, 1 de xullo, e recoller os HISTORIAIS ACADÉMICOS.

Estes documentos orixinais (antiguamente eran os LIBROS DE ESCOLARIDADE) deberanse conservar sempre en propiedade do alumno, aportando fotocopias cando lle sexan requeridos para calquera trámite. Para a matrícula no instituto non lle deberán ser requeridos pois, segundo a normativa vixente, o centro remitiralle copias dos mesmos ao instituto correspondente previa petición deste.(Art. 14.3 da ORDE do 9 de xuño de 2016 pola que se regula a avaliación e a promoción do alumnado que cursa educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia)

LIBROS DE TEXTO CURSO 2021/2022 sticky icon

No seguinte enlace publícase a relación de libros de texto e material didáctico que se utilizarán no centro para o vindeiro curso escolar 2021/2022.

Ata que se publiquen as listaxes definitivas de axudas concedidas para libros do fondo (3º, 4º) ou para a adquisición de libros (1º, 2º) non se deben mercar os libros de texto. Todos os alumnos de 4º de Primaria, no curso 2021/2022, disporán de libros do Fondo solidario, aínda que non lle concedan a axuda; polo tanto non deberán mercar máis que os libros que aparecen en celas amarelas na relación.

A partires do 24 de xuño publicarase no taboleiro de anuncios interior do centro a listaxe provisional de admitidos e excluídos na convocatoria de axudas para adquirir libros de texto e material escolar e a participación no fondo solidario de libros de texto. O 9 de xullo publicaranse as listaxes definitivas.

A partires do día 24 de xuño e ata o 9 de xullo (de 11:30 a 13:30) poderán recoller os vales no colexio solicitando cita previa no tfno. 982 82 81 33. Os que non se recollan nese período, entregaranse no mes de setembro.

Os solicitantes con axudas denegadas por erros na documentación, ou os que detecten algún erro no vale, terán 10 días desde a publicación da listaxe provisional para emendar as deficiencias ou remitir a documentación necesaria.

Os libros de texto do Fondo solidario entregaranse ao alumnado no mes de setembro, no inicio do curso escolar.

 

MATRÍCULA - CURSO 2021/2022 sticky icon

Impresos

NOTAS:

  • Cita previa para presentación da documentación (Tfono.: 982 82 81 33).
  • Os alumnos que cursan este ano 6º de E. Infantil neste colexio recibirán nos seus domicilios os documentos que deberán cubrir e presentar para comezar os seus estudos de E. Primaria obrigatoria o vindeiro curso.
  • O resto do alumnado lembramos que ten permanencia garantida, polo que non terá que realizar solicitude de matrícula.
  • Os usuarios de transporte escolar ou comedor escolar terán que cubrir os impresos que se lle facilitarán no centro cando se abra o prazo.

 

PROXECTOS

A

A

 

Enlace Aula Virtual