Skip to Content

Secretaría, Admisión e matrícula, Calendario escolar, Fondolibros

LISTAXE DEFINITIVA DO ALUMNADO ADMITIDO

 

Seguindo a ORDE do 18 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, xa están publicadas as listaxes definitivas do alumnado admitido no interior do centro. TODO o alumnado que presentou a solicitude de admisión no CEIP de Viñagrande-Deiro foi admitido.

 

A FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA en Educación Infantil e Primaria será do 20 ao 30 de xuño. O alumnado que xa estivo matriculado no centro durante o curso 2020/2021 non ten que facer este trámite.

 

 

 

SOLICITUDE DE ADMISIÓN

 SOLICITUDE DE ADMISIÓN

Do 1 ao 22 de marzo

 

Prégase solicitar cita previa para a tramitación das solicitudes a través do teléfono 886 151 902.

 

  Quen pode presentar unha solicitude?

 -Familias que teñan fillas/os que cumpran os 3 anos no 2021.

 -Familias que teñan fillas/as de 4-6 anos non escolarizados.

 -Familias que teñan fillas/os noutro centro educativo e queiran trasladar a matrícula para o CEIP de Viñagrande-Deiro.

 

 Como podo presentar a solicitude?

 -Cubrir a solicitude (descargar), chamar ao centro para pedir cita previa e presentala asinada no centro.

 -Cubrir a solicitude e asinala na Sede Electrónica: acceder en admisión alumnado (enlace) co usuario de Chave 365 ou con certificado dixital (manual).

 

 

RESERVA DE PRAZA EN CENTRO DE ADSCRICIÓN

As familias do alumnado de 6º de Educación Primaria poderán cumprimentar as solicitudes de reserva de xeito manual ou a través da aplicación no menú:

Solicitudes- Reserva- Crear

 

Esta solicitude deberase presentar no centro educativo de orixe ou encalquera dos lugares que establece a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do ProcedementoAdministrativo Común, incluída a SEDE ELECTRÓNICA, para o que se precisará de Chave365ou certificado dixital, e sendo ésta a canle preferible de presentación.

Prazos: do 11 de xaneiro ao 8 de febreiro.

AUTORIZACIÓNS E DECLARACIÓN RESPONSABLE

 

A seguinte documentación hai que descargala, cubrila e entregala á persoa titora (antes do 18 de setembro a través do alumnado nun sobre ou funda):

-Declaración responsable das familias.

-Autorización do uso da imaxe.

-Actualización dos datos do alumnado.

-Autorización saídas pola contorna.

-Autorización recollida do alumnado: descargar e cubrir a máis indicada (alumnado transportado, non transportado, que marcha sen acompañamento do centro ou baixa sen acompañamento do transporte).

 

CALENDARIO ESCOLAR

AXUDAS MATERIAL ESCOLAR

 

Debido ao establecido na Lei de protección de datos non se publicarán as listaxes no taboleiro do centro, poden consultar a información accedendo á aplicación Fondolibros da Xunta (no menú “cidadáns”). Todas as solicitudes foron admitidas agás as das familias que foron avisadas individualmente por teléfono.

 

https://www.edu.xunta.es/fondolibros/

 

Os vales repartiranse pola persoa titora no mes de setembro.

 

LISTAXES DEFINITIVAS DO ALUMNADO ADMITIDO

 LISTAXES DEFINITIVAS E FORMALIZACIÓN MATRÍCULA

Seguindo a Resolución da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional do 7 de maio de 2020 sobre o restablecemento do procedemento de admisión de alumnado de 2º ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso académico 2020/2021, xa están publicadas as listaxes definitivas do alumnado admitido no interior do centro. TODO o alumnado que presentou a solicitude de admisión no CEIP de Viñagrande-Deiro foi admitido.

 

A FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA en Educación Infantil e Primaria será do 1 ao 10 xullo de 2020.O alumnado que xa estivo matriculado no centro durante o curso 2019/2020 non ten que facer este trámite.

 

Prégase SOLICITAR CITA PREVIA para a tramitación das matrículas a través do teléfono 886 151 901.

 

DOCUMENTACIÓN para a presentación.

 

LISTAXES PROVISIONAIS DO ALUMNADO ADMITIDO

 

Seguindo a Resolución da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional do 7 de maio de 2020 sobre o restablecemento do procedemento de admisión de alumnado de 2º ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso académico 2020/2021, xa están publicadas as listaxes definitivas do alumnado admitido no interior do centro. TODO o alumnado que presentou a solicitude de admisión no CEIP de Viñagrande-Deiro foi admitido.

 

A formalización da matrícula en Educación Infantil e Primaria será do 1 ao 10 xullo de 2020.

 

O alumnado que xa estivo matriculado no centro durante o curso 2019/2020 non ten que facer este trámite.

 

Prégase SOLICITAR CITA PREVIA para a tramitación das matrículas a través do teléfono 886 151 901.

 

DOCUMENTACIÓN para a presentación.

 

LISTAXES PROVISIONAIS DO ALUMNADO ADMITIDO

 

Seguindo a Resolución da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional do 7 de maio de 2020 sobre o restablecemento do procedemento de admisión de alumnado de 2º ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria e bacharelato en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso académico 2020/2021, xa están publicadas as listaxes provisionais do alumnado admitido no interior do centro. Tendo en conta a situación actual, para evitar viaxes innecesarias, TODO o alumnado que presentou a solicitude de admisión no CEIP de Viñagrande-Deiro foi admitido.

 

Poderanse formular reclamacións contra as listaxes provisionais no prazo de 3 días hábiles contados desde o seguinte ao da súa publicación.

A publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido farase antes do 26 de xuño de 2020.

A formalización da matrícula en Educación Infantil e Primaria será do 1 ao 10 xullo de 2020.

 

 

 

AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR

 

AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR

 

Aberto do 20 de maio ata o 19 de xuño

 

 

Prégase SOLICITAR CITA PREVIA para a tramitación das solicitudes a través do teléfono 886 151 901.

 

Para PRESENTAR UNHA SOLICITUDE deberá entrar na aplicación Fondolibros e seguir os pasos descritos no manual de usuario para os cidadáns:

 1. Acceder a fondolibros con usuario de Chave 365, para elo deberá premer na icona verde que se atopa arriba á dereita .

 

2. Unha vez identificado o usuario accederá á pantalla para a creación de novas solicitudes a través da opción de menú “Cidadán”. Nesta pantalla mostrarase tamén a lista das súas solicitudes de existir e o botón para “crear unha nova solicitude.

  

3. Unha vez cuberto o formulario da solicitude poderá optar por:

  • Imprimir o formulario e achegalo ao centro (presentación en papel no centro).
  • Unha vez cuberto o formulario e gardado correctamente co botón “Gardar”, premer  no botón “Presentación en papel no centro >aceptar” e achegalo ao centro.
  • Se dispón de chave 365 ou certificado dixital, presentalo na Sede Electrónica a través da aplicación (presentación telemática).

 

Nembargantes para quen o queira cubrir a man pode descárgalo  (Anexo I e Anexo II) e cubrilo de xeito manual.

 

 CÁLCULO DA RENDA: como calcular a renda per cápita da unidade familiar.

 

 ACLARACIÓNS:

 - A solicitude será única para todos os fillos e, de ser o caso, tutelados que estean admitidos no mesmo centro docente para o curso 2020/21. No caso de que a solicitude se tramite por vía electrónica empregando a aplicación Fondolibros, será necesaria a presentación dunha solicitude por cada alumno/a.

 - Cando o alumnado, no momento de presentar a solicitude, aínda non estea admitido en ningún centro docente para o curso 2020/21, deberá presentala no centro en que estivese matriculado no curso 2019/20. Este centro rexistrará a solicitude de maneira que acredite a súa entrada en prazo e enviaraa ao centro de destino en que o alumno resulte admitido, que será o encargado da súa gravación e tramitación.

 - A solicitude deberá estar asinada polo pai, nai, titor/a ou representante legal do alumnado.

 

DOCUMENTACIÓN para a presentación.

  

Orde do 12 de maio de 2020 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2020/21 (código de procedemento ED330B).

Distribuir contido


by Dr. Radut