Saltar navegación.


Presentación   |   Horarios   |   Oferta educativa   |   Secretaría   |   Contacto

OBSERVA-ACCIÓN

 

No mes de outubro decidimos dar un pasiño máis e seguir formándonos en innovación educativa, inscribímonos no proxecto Observa-acción. Como indicamos na infografía, Observa-acción, trátase dun programa que ten como finalidade mellorar a práctica docente a través da observación entre iguais e a posterior posta en común e reflexión sobre o observado.

Na práctica... que supón isto? Supón abrir a aula a ollos atentos e curiosos de compañeiras que nos achegarán outra visión sobre o que pasa, sobre as relacións entre alumnado e mestras, sobre as diferentes actividades propostas, sobre a utilización do espazo, a linguaxe empregada...

Estamos emocionadas e desexando poder aprender as unhas das outras!