Saltar navegación.


Presentación   |   Horarios   |   Oferta educativa   |   Secretaría   |   Contacto

Circular persoas usuarias transporte escolar curso 2022-2023

Estimadas persoas usuarias de transporte escolar:

 

Debido ás recentes modificacións nas rutas de transporte escolar e á INSTRUCIÓN CONXUNTA 1/2022, DA SECRETARÍA XERAL TÉCNICA DA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E UNIVERSIDADES E DA DIRECCIÓN XERAL DE MOBILIDADE DA CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE, SOBRE A XESTIÓN DO SERVIZO DE TRANSPORTE DE ESCOLARES NO CURSO ESCOLAR 2022-2023 informamos do seguinte:

Considerarase usuario con dereito a transporte escolar gratuíto o alumnado cuxo domicilio se encontre fóra do núcleo urbano no que radique o centro escolar e, en calquera caso, a unha distancia deste superior a 2 km, calculada utilizando o itinerario máis directo, sen desvíos e rodeos innecesarios

Para manter a condición de usuaria/o con dereito, é necesario que se faga un uso continuado do transporte escolar, entendido este como o uso repetitivo del en días fixos da totalidade das semanas do curso 2022-2023

As irregularidades ou deficiencias que se observen cada día, de ser o caso, na execución do servizo, deberán ser comunicadas polas direccións dos centros aos Servizos Provinciais de Apoio aos Servizos Educativos da correspondente Xefatura Territorial coa maior exactitude e con carácter urxente, con indicación do número de contrato no caso de servizos de uso especial, e do código de expedición no dos servizos integrados, indicando as circunstancias que concorran e achegando os medios probatorios de que dispoñan. Tamén deberán ser comunicadas con carácter urxente as incidencias non contractuais, como accidentes, manobras non permitidas, etc.

Sen prexuízo do disposto no apartado 1 desta Instrución, ante a eventualidade de que haxa vehículos que conten con prazas vacantes nas rutas de transporte escolar xestionadas pola Consellería de Educación, e co obxectivo de optimizar os recursos dispoñibles, poderase autorizar o uso do servizo aos colectivos seguintes

1º. Ao alumnado de ensino obrigatorio, FP Básica e segundo ciclo de ensino infantil cuxo domicilio estea situado a unha distancia, calculada utilizando o itinerario máis directo, sen desvíos e rodeos innecesarios, do centro escolar inferior a 2 km e superior a 1 km en zona urbanizada e 500 m en zona non urbanizada. Se ben este alumnado non ostenta a condición de usuario con dereito a transporte escolar, pode excepcionalmente usar o servizo, sempre que concorran os seguintes requisitos:  

  • Que existan prazas vacantes  
  • Que non comporte a modificación das rutas  
  • Que non supoña a creación de novas paradas  
  • Que non incremente a duración do traxecto  
  • Que non precise a incorporación de acompañante

 

Paradas lexítimas da liña ED 150920 / Gándara - Estanco:

 

Nº Parada

Nome 

Lonxitude

Latitude

0

CEIP Plurilingüe de Centieiras

-8.1707

47.4707

1

Estanco

-8.1579

43.4726

2

Casa da Cultura (Sartego 11)

-8.1658

43.4770

3

Sartego

-8.1611

43.4807

4

Rabadeña

-8.1486

43.4874

5

Doro

-8.1528

43.4762

6

Sillobre - O Souto

-8.1440

43.4761

7

Camiño Estrada Couzada

-8.1479

43.4805

8

Buio

-8.1404

43.4772

9

Gándara

-8.1360

43.4712

 

 

As paradas "Concello" e "Correos" respectivamente, foron denegadas polo servizo de transporte da Xefatura Territorial da Coruña por non cumplir as condicións anteriormente mencionadas.

 

Polo tanto, aquelas persoas usuarias que viven a menos de 2km do centro e que subían/baixaban nas paradas Concello e Correos perden a súa condición de usuarias do transporte escolar. As persoas que subían en San Ros, teñen a posibilidade de subir na parada Estanco, a cal queda a 450m. As persoas interesadas en utilizar calqueira das paradas anteriormente mencionadas deben comunicar ao centro a súa intención de facer uso desta parada ou calquera outra antes do 8 de setembro mediante o impreso adxunto mais abaixo.

 

Grazas pola vosa comprensión. Atentamente,

 

Iria González Grande

Directora CEIP Plurilingüe de Centieiras

 

AdxuntoTamaño
solicitude parada lexítima 2022.pdf141.59 KB