1.6. Formato da materia: Vista grella

 Formato da materia: Vista grella

EDIXGAL

Na plataforma online de EVA, o contido dos cursos visualízanse co formato “Vista grella”, por defecto, pero pódese cambiar a visualización do contido do curso, accedendo a “Administración da materia”.

Esta visualización permite ver cada sección do curso, cunha imaxe identificativa diferente e ao premer enriba dela desprégase inmediatamente abaixo o contido da sección do curso.

Esta visualización ten configuración por defecto, totalmente modificable.

Editar a configuración

Modificar a visualización da materia

Para cambiar o formato de visualización do curso, accederemos ao bloque de menú "Administración" (na parte inferior dereita da pantalla) e aqui seleccionaremos a opción  “Editar a configuración
dentro do menú de “Administración da materia”.

A continuación accederemos ao apartado de “Formato da materia” e no despregable denominado “Formato” seleccionamos o formato de “Vista grella”.

Ao seleccionar ese formato desprégase un menú de configuración para este formato.
Nese menú de configuracións que se desprega, aparecerá por defecto, a configuración para a materia actual, cada tema terá un fondo do título según a materia do curso, sendo este aspecto totalmente configurable.

A continuación explicamos brevemente os campos configurables máis importantes:

 • Número de seccións: seleccionamos o número de seccións a mostrar no curso.
 • Fixar a cor do fondo do título do curso: indicamos a cor do fondo do título do curso, por defecto é a cor da materia.
 • Fixar a cor do título da sección: indicamos a cor da letra do título da sección, por defecto é de cor branca.
 • Fixar a cor do título do curso: indicamos a cor da letra do título do curso, por defecto é de cor branca.
 • Fixar a cor do foco ao seleccionar o título do curso: indicamos a cor da letra do título do curso, cando poñemos o cursor enriba do título, por defecto é de cor branca.
 • Fixar a cor da sección actual seleccionada: indicamos a cor do borde que rodea a sección do curso seleccionada nese momento.
 • Mostrar nova actividade de notificación de imaxe: indicamos se queremos que se mostre ou non a etiqueta “Novo Recurso”, no caso de que se engada máis contido á sección.

Configurar formato grella

Edición do curso en formato grella

Para acceder á edición do formato da “Vista grella” prememos o botón “Activar Edición”, configuramos o contido das seccións do curso e indicamos as imaxes a visualizar en cada sección.

A continuación explicamos os apartados máis importantes da edición do formato “Vista grella”:

 1. Incluír a introdución do curso no formato vista grella: Por defecto, a introdución do curso non está introducida no formato “Vista grella”, para poder introducir esta sección no formato grella hai que premer na opción “Meter esta sección na grella”.

  Meter sección na grella

 2. Elixir ou cambiar a imaxe dunha sección: Premeremos na ligazón “Elixir ou cambiala imaxe” aparecerá unha nova xanela onde temos que buscar a imaxe que escollamos para representar esta sección.
  O formato adecuado para visualizar as imaxes correctamente é 1024 de lonxitude por 171 de alto.

 3. Cambiar o título da sección. Para iso accedemos á edición da sección, onde aparece o contido de dita sección, e debaixo do título premes na icona do lapis para acceder ao formulario de edición do título da sección “Nome da sección”.

Imaxe título sección

Listaxe de imaxes e cores predefinidas según a materia

Existen unhas imaxes por defecto para cada materia, que poden descargarse na seguinte ligazón:
 => Imaxes por defecto para o formato grella

NOTA: Esta ligazón só está dispoñible para usuarios autenticados na plataforma EVA

Composición da imaxe

Título materia

O título da materia é por defecto, o nome que aparece no campo “Nome completo”, no apartado de “Editar a configuración da materia” que está en “Administración da materia > Editar a configuración”

Editar título

Por defecto aparece de cor branca, pero pódese configurar a cor no campo “Fixar a cor do título do curso” no apartado “Formato da materia” en “Administración da materia > Editar a configuración”.

Cor do título

A cor que aparece ao poñer o cursor enriba do título do curso, por defecto é de cor branca, pero pódese configurar no campo “Fixar a cor do foco ó seleccionar o título do curso” no apartado “Formato da materia” en “Administración da materia > Editar a configuración”.

Cor do foco

O título da sección é por defecto, o nome que aparece no campo “Nome da sección” do formulario de edición do nome da materia que aparece ao premer a icona do lapis, dentro da edición do curso que aparece ao pulsar o botón “Activar Edición”.

Sección 1

Imaxe título sección

Por defecto aparece de cor branca, pero pódese configurar a cor no campo “Fixar a cor do título da sección” no apartado “Formato da materia” en “Administración da materia > Editar a configuración”.

Fixar cor do título da sección

A imaxe que aparece pódese cambiar accedendo ao formulario de edición do curso na ligazón “Elixir ou cambiar a imaxe” aparecerá unha nova xanela onde temos que buscar a imaxe que escollamos para representar esta sección.

A cor do fondo do título é a que aparece no campo “Fixar a cor do fondo do título do curso” no apartado “Formato da materia” en “Administración da materia > Editar a configuración”.

Exemplo de formato da materia con "vista grella"

Exemplo vista grellaEDIXGAL
Última modificación: Venres, 15 de Xuño do 2018, 11:55