Neste espazo atópase un repositorio coa documentación sobre o Proxecto ABALAR para a consulta e información dos centros públicos participantes no Proxecto.

A documentación aquí presentada está relacionada cos aspectos técnicos do Proxecto: rede abalar, servidor do centro abalar, EDI, ultraportátiles de alumnos e portátil do profesor, videoproxector, instalación dos elementos e o propio espazo Abalar.

Listaxe do histórico de actualizacións