Esquema de temas

  • Logo GNOME Instalacion


    Maqueta Abalar Libre

    Procedemento de instalación 

    Curso GNOME
  •     Instalación en equipos con BIOS GNOME
  •     Instalación en equipos con UEFI GNOME
  •       Anexo informativo GNOME