Educa en dixital
O posto educativo no fogar, formado por un equipo informático (portátil) e un servizo de conectividade asociado proporcionado a través dun router MiFi.