Manuais de moitas das aplicación presentes nos equipos abalar e nos equipos que empregan a maqueta abalar libre. (Indicado de maneira específica as exclusivas de abalar.)