Concurso-oposición para o acceso ao corpo de profesores de ensino secundario e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de profesores de ensino secundario para o ano 2014

Mér, 26/03/2014 - 08:50

Xúntase a Orde do 17 de marzo de 2014  pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo  de profesores de ensino secundario e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de profesores de ensino secundario da Comunidade Autónoma de Galicia.

Convocatorias, notas e outros documentos publicados polos tribunais
Poden consultarse as convocatorias, notas e outros documentos publicados polos tribunais que xulgan o procedemento selectivo do concurso-oposición desde esta aplicación informática elixindo a opción "Consultas públicas" e a disciplina e tribunal que corresponda en cada caso. Pode entrar directamente desde a seguinte ligazón

PDF icon Orde do 17 de marzo de 2014 (DOG)PDF icon Corrección de erros (DOG)PDF icon Vogais que formarán parte dos tribunais que xulgarán o procedemento selectivoPDF icon Resolución do 5 de maio de 2014: Listaxe provisional de admitidos e excluídos (DOG)PDF icon Modelo de reclamaciónPDF icon Data, hora e lugar no que se realizará a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega (DOG)PDF icon Composición do tribunal que xulgará a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega (DOG)PDF icon Composición dos tribunais que xulgarán os procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de PES (DOG)PDF icon Datas, horas e lugares nos que se fará a presentación e a primeira parte da proba (DOG)PDF icon Listaxe definitiva admitidos e excluídos para participar nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de PES (DOG)PDF icon Distribución dos aspirantes definitivamente admitidos entre os distintos tribunais (DOG)PDF icon Corrección de erros á Resolución do 2 de xuño de 2014, pola que se fai pública a lista definitiva de admitidos e excluídos (DOG)PDF icon Corrección de erros á Resolución do 2 de xuño de 2014, pola que se fai pública a lista definitiva de admitidos e excluídos (DOG)Ficheiro Anexo de alegación de méritos para a fase de concurso (formato odt)Microsoft Office document icon Anexo de alegación de méritos para a fase de concurso (formato doc)PDF icon Orde do 29 de xullo de 2014: Relación do persoal aspirante que superou o concurso-oposición (DOG)PDF icon Orde do 4 de setembro de 2014: Nomeamento de funcionarios en prácticas (DOG)PDF icon Orde do 15 de xuño de 2015: Aptos na fase de prácticas (DOG)PDF icon Orde do 15 de setembro: Nomeamento de funcionarios en prácticas (DOG)PDF icon Orde do 22 de xuño de 2016: Aptos na fase de prácticas (DOG)