Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Proxecto ABALAR: formación

formaciónFormaciónFormaciónFamiliasFormación

Enlaces a páxinas de interese:

  • Guías e titoriais sobre o espazoAbalar: explicacións de diversas características do espazoAbalar: acceso mediante DNIe ou certificado dixital, pago de taxa do comedor...

  • Navega con rumbo: guías dirixidas ao alumnado, profesorado e familias nas destinadas a mentalizar sobre o uso responsable e seguro da rede e as novas tecnoloxías. Realizadas polo Colexio Profesional de Enxeñería en Informática de Galicia (CPEIG) en colaboración coa Xunta de Galicia.

  • Guía do sistema educativo galego: publicación que pretende contribuír a garantir e facilitar o exercicio do dereito á educación e cumprir co deber da escolarización obrigatoria proporcionando unha información non exhaustiva pero completa das características do noso sistema educativ