Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Proxecto ABALAR: formación

formaciónFormaciónformaciónFormaciónFormación

A formación dirixida ao profesorado Abalar será de carácter voluntario, agás para o profesorado que pertenza a centros que veñan de incorporarse no curso 2012/2013 á Rede Abalar, que ademáis de poder participar na formación voluntaria, deberán formar parte do Proxecto de Formación e Asesoramento en centros Abalar que se realizará no seu centro educativo.

Formación para todo o profesorado Abalar (Carácter voluntario)

A oferta de formación específica para profesorado Abalar con carácter voluntario é a seguinte:

Profesorado Abalar (Todo o profesorado Abalar)

Ademáis da formación dirixida ao colectivo de profesorado especificamente, o profesorado de centros Abalar pode participar nos PFAC e GT ofertan para a realización no centro educativo:

Formación para profesorado pertencente aos centros que se incorporan á Rede Abalar no curso 2012/2013

O profesorado pertencente aos novos centros que se incorporan a Rede Abalar no curso 2012/2013 deberá participar na actividade formativa en centros:

Novos centros da Rede Abalar

Profesorado Abalar (Todo o profesorado Abalar)
Novos centros da Rede Abalar