Encontre a súa información...

Homologación ou validación de títulos

Información xeral sobre homologación e validación de títulos e estudos estranxeiros non universitarios

Xúntase documento coa información xeral sobre homologación e validación de titulos e estudos estranxeiros non universitarios.

Para máis información: visitar a páxina web do Ministerio de Educación