Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Orde do 7 de xuño pola que se convocan prazas de directores dos CFR e asesores do CAFI, CFR e SFP

Xov, 14/06/2012 - 08:30

Xúntase a Orde do 7 de xuño de 2012 pola que se convoca concurso público de méritos para cubrir postos de directores dos centros de formación e recursos e de asesores do Servizo de Formación do Profesorado, do Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos centros de formación e recursos.

  • O prazo de presentación de instancias e documentos será de vinte días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia