Resolución pola que se aproba o plan de formación do profesorado de formación profesional e ensinanzas de réxime especial para o curso 2012/2013, e os seus criterios de admisión

Ven, 01/06/2012 - 15:02

Xúntase a Resolución pola que se aproba o plan de formación do profesorado de formación profesional e ensinanzas de réxime especial para o curso 2012-2013, e os seus criterios de admisión.