Proxecto de Decreto polo que se establece a ordenación e o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia

Mér, 18/05/2022 - 12:42

Xúntase o Proxecto de Decreto polo que se establece a ordenación e o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

Dito proxecto atópase en fase de tramitación polo que podería haber algunha modificación durante este proceso.