Título node Learning object

Noticias de uso didáctico
Mér, 14/12/2011 - 12:44
Educared
Espazo para aproveitar a actualidade como recurso educativo para traballar na aula.
Podemos atopar noticias de actualidade cunha orientación pedagóxica e propostas de ferramentas TIC. Permite rexistrarse, propoñer noticias, crear blog persoal etc.